Persbericht 8 april 2024

Ingangsdatum dwangsom milieuvergunning (propaantank) opgeschort. Gemeente Asten geeft uitstel tot uitspraak rechter in voorlopige voorziening

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft vandaag besloten de ingangsdatum van de last onder dwangsom voor de ingetrokken  omgevingsvergunning van o.a. de propaantank uit te stellen totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in de aangevraagde voorlopige voorziening. De uitspraak volgt meestal kort daarna. 

Verantwoordelijkheid nemen

Burgemeester Van Extel – van Katwijk: “De ondernemer was al sinds mei 2023 op de hoogte dat de milieuvergunning zou worden ingetrokken, maar heeft er steeds voor gekozen om niet naar alternatieve mogelijkheden te zoeken en deze maatregelen te treffen. De gemeente Asten heeft hem twee keer uitstel verleend om alsnog met een alternatieve oplossing te komen. De ondernemer kiest er nu voor om op het laatste moment de gastoevoer dicht te draaien. Ik hoop dat door het uitstel dat de gemeente Asten hem nu geeft, hij alsnog zijn verantwoordelijkheid neemt om met een alternatieve oplossing te komen”.

Voorgeschiedenis

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten hebben op 5 december 2023 de lopende vergunningen van het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel ingetrokken. 
In mei 2023 heeft Oostappengroep het voornemen ontvangen om diverse vergunningen in te trekken en de exploitatievergunning vakantieparken te weigeren. Hieronder viel ook de milieuvergunning die nodig is voor het mogen gebruiken van de propaantank. Op 5 december 2023 hebben het college en de burgemeester deze definitieve besluiten genomen.

Op 12 december 2023 constateerden de toezichthouders van de gemeente en de ODZOB dat de propaantank nog in gebruik was. Op 28 december 2023 besloot het college tot een voornemen last onder dwangsom omdat bleek dat de propaantank nog in gebruik was. Pas op 12 maart 2024, na de winterperiode, heeft het college een definitief besluit genomen. De Oostappengroep kreeg tot 26 maart 2024 de gelegenheid een alternatieve voorziening te treffen. Op 20 maart 2024 vroeg Oostappengroep om schorsing van de begunstigingstermijn. Hierop heeft het college nogmaals 2 weken extra de tijd gegeven, tot 9 april 2024.  

Inmiddels is de advocaat van Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer en de Belangenvereniging Recreanten De Peel in kennis gesteld van dit besluit.