Structurele en incidentele subsidie

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers-)organisaties. Dit kan in de vorm van een structurele of een incidentele subsidie.

Incidentele subsidie

Structurele subsidies