Structurele en incidentele subsidie

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers-)organisaties. Dit kan in de vorm van een structurele of een incidentele subsidie.

Subsidieplafond 2023

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 voor de volgende incidentele subsidievormen een subsidieplafond ingesteld.    

Subsidie    Budget 2023
Incidentele activiteitensubsidie en incidentele subsidie kadervorming/deskundigheidsbevordering€ 15.000,00
Incidentele participatiesubsidie inclusief burgerinitiatieven€ 30.000,00

Dit betekent dat aanvragen die in 2023 worden ingediend nadat het budget is uitgeput zonder verdere motivatie worden afgewezen.
Een aanvraag voor een incidentele subsidie kan ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders vóór aanvang van de activiteit, de cursus of het project.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Manders, telefoon (0493) 671 212 of e-mail gemeente@asten.nl.

Incidentele subsidie

Structurele subsidies