Erkenning kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Het kind krijgt wederzijds erfrecht, er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind en het kind kan uw achternaam krijgen. U hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Maak van tevoren een afspraak door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs van moeder en erkenner.
 • Beide ouders moeten aanwezig zijn.

Gezag

 • Door erkenning hebt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het ouderlijk gezag over een kind.
 • Heeft u uw kind erkend vóór 1 januari 2023? Dan moet u het gezag nog online aanvragen bij de Rechtbank. Dit geldt ook wanneer uw kind geboren is in 2023. 

Achternaam kind

 • Als u getrouwd bent, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader anders de achternaam van de moeder.
 • Als u niet getrouwd bent, kunnen ouders bij de geboorte van hun eerste kind kiezen of het de achternaam van de vader of van de moeder krijgt.
 • Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternaam van beide ouders geven. De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen binnen het gezin.
 • Bekijk de mogelijkheden voor het kiezen van de achternaam van uw kind. 

Overgangsrecht gecombineerde geslachtsnaam

 • Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen de ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen. De gekozen naam geldt dan voor alle kinderen van diezelfde ouders. 
 • Deze overgangsregeling geldt voor één jaar, tot 1 januari 2025. 
 • De kosten voor het wijzigen van de naam bedraagt € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. 
 • De keuze voor een geslachtsnaam wordt vastgelegd in een akte van naamskeuze. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u hiervoor een afspraak maken.