Erkenning kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Het kind krijgt wederzijds erfrecht, er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind en het kind kan uw achternaam krijgen. U hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Maak van tevoren een afspraak door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van moeder en erkenner.
  • Beide ouders moeten aanwezig zijn.

Achternaam kind

  • Als u getrouwd bent, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader anders de achternaam van de moeder.
  • Als u niet getrouwd bent, kunnen ouders bij de geboorte van hun eerste kind kiezen of het de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen binnen het gezin.

Gezag

  • Door erkenning hebt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het ouderlijk gezag over een kind.
  • Heeft u uw kind erkend vóór 1 januari 2023? Dan moet u het gezag nog online aanvragen bij de Rechtbank. Dit geldt ook wanneer uw kind geboren is in 2023. 

Op deze pagina