Erkenning kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Het kind krijgt wederzijds erfrecht, er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind en het kind kan uw achternaam krijgen. U hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Maak van tevoren een afspraak door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van moeder en erkenner.
  • Beide ouders moeten aanwezig zijn.

Achternaam kind

  • Als u getrouwd bent, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader anders de achternaam van de moeder.
  • Als u niet getrouwd bent, kunnen ouders bij de geboorte van hun eerste kind kiezen of het de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen binnen het gezin.

Gezag

Op deze pagina