Overlijden

Als iemand in Asten overlijdt, kan iedereen die dat weet aangifte doen. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte.

  Particulieren kunnen niet digitaal aangifte doen, zij moeten telefonisch een afspraak maken.
  De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 werkdagen na het overlijden. Dan moet ook de aangifte van overlijden zijn gedaan.

  Om iemand te begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

  Liever in het gemeentehuis?

  Als u als particulier aangifte van overlijden wilt doen, bent u ook van harte welkom in het gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum.
  Meenemen:

  • paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet.
  • verklaring van overlijden en verklaring doodsoorzaak (u krijgt deze van de dokter).

  Aangifte doen van een overlijden kost niets. Een overlijdensakte kost € 16,60

   

  Opgraving

  Voor het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene vraagt u een vergunning aan.
  Dit kan alleen met toestemming van de rechthebbende(n) op het graf en de grafbeheerder. Houdt u rekening met de wettelijke grafrust van 10 jaar.
  De kosten voor een vergunning tot opgraven zijn € 80,-.

  Op deze pagina