Overlijden

 • Als iemand in Asten overlijdt, kan iedereen die dat weet aangifte doen.
 • Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte.
 • Particulieren kunnen niet digitaal aangifte doen, zij moeten telefonisch een afspraak maken.
 • De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 werkdagen na het overlijden. Dan moet de aangifte van overlijden zijn gedaan.
 • Om iemand te begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.
 • De gemeente maakt een overlijdensakte op.

  Particulier aangifte overlijden

  • Maak telefonisch een afspraak als u als particulier aangifte wilt doen.
  • Meenemen:
   • paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet.
   • verklaring van overlijden en verklaring doodsoorzaak (u krijgt deze van de dokter).
  • Aangifte doen van een overlijden kost niets.
  • Een overlijdensakte kost € 14,30.

  Opgraving

  • Voor het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene vraagt u een vergunning aan.
  • DIt kan alleen met toestemming van de rechthebbende(n) op het graf en de grafbeheerder. Houdt u rekening met de wettelijke grafrust van 10 jaar.
  • De kosten voor een vergunning tot opgraven zijn € 75,-.