Bestuurlijke boete

De overheid gebruikt de gegevens uit de BRP om haar taken goed te kunnen uitvoeren. 

Bijvoorbeeld:

 • Om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken.
 • Om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen.
 • Om uitkeringen te verstrekken.
 • Om belastingen te heffen.
 • Om goed te kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Ook als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Wanneer kan ik een bestuurlijke boete krijgen?

  In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • Als u niet staat ingeschreven op het adres waar u woont.
  • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont.
  • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft.
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

  De gemeente doet in deze gevallen altijd eerst onderzoek naar uw inschrijving.

   Waarom heeft Asten de bestuurlijke boete ingevoerd?

   De gemeente Asten heeft de bestuurlijke boete ingevoerd om te zorgen dat meer mensen zich correct inschrijven en op tijd de juiste informatie doorgeven. De boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) actueel en betrouwbaar blijft. De hoogte van de boete verschilt per situatie. De standaardboete is €200,-. De maximale boete is €325,-.

    Bezwaar

    Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken.