Wethouder J.P.E Bankers, MSc

 • Wethouder Bankers vertegenwoordigt de partij CDA

Portefeuille - Ruimtelijk Domein

 • Ruimtelijke ordening en Vergunningverlening
 • Implementatie omgevingswet
 • Transitie buitengebied
 • Wonen
 • Natuur en milieu
 • Klimaat, Energie en Duurzaamheid
 • Openbare werken/UDAS
 • Onderwijshuisvesting
 • Monumenten

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Bankers vervangt wethouder Spoor. Hij wordt vervangen door wethouder van de Moosdijk
 • Wethouder Bankers is loco-burgemeester.