Wethouder mr. J.P. Spoor

 • Wethouder Spoor vertegenwoordigt de partij Samen voor Asten.

Portefeuille - Sociaal Domein

 • Welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg  
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Ouderen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Participatie: werk en inkomen, minima, armoede en integratie
 • Volksgezondheid en Sport
 • Huisvesting specifieke groepen (zoals woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, statushouders)
 • Onderwijsbeleid
 • Accomodaties en maatschappelijke voorzieningen
 • Kunst en Cultuur

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Spoor vervangt wethouder Van de Moosdijk. Zij wordt vervangen door wethouder Bankers.
 • Wethouder Spoor is 2e loco burgemeester.