Digitale ondertekening

Wellicht is het u opgevallen: steeds minder (overheids-) instanties sturen nog brieven met een geschreven 'natte' handtekening. Dit is een logisch gevolg van digitalisering én het is wettelijk toegestaan.

Zo werkt ook de gemeente Asten steeds meer digitaal. Documenten worden digitaal opgesteld en opgeslagen in beveiligde systemen. In deze systemen zijn de documenten altijd terug te vinden door een geautoriseerde medewerker. Daarom zetten we geen handtekening onder documenten of brieven als dat niet wettelijk verplicht is. Hiermee voorkomen we veel onnodige werkzaamheden. Is een ondertekening wettelijk verplicht, dan is het betreffende document voorzien van een natte handtekening.

Een document of brief zonder handtekening is wel rechtsgeldig volgens Nederlands recht. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor e-mailverkeer. De ondertekening bevat altijd de naam van de organisatie, en de naam en functie van de ondergetekende. In de bevoegdhedenregeling is vastgelegd vanuit welke bevoegdheid besluiten genomen mogen worden.
Twijfelt u over de rechtsgeldigheid van een ontvangen brief? Neem dan contact met ons op.

Uiteraard wordt een uitzondering gemaakt voor een geschreven 'natte' handtekening bij bijzondere gebeurtenissen.