Financiële stukken

Voorjaarsnota

Begroting

De begroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt (financieel) verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid.
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans.

Deze financiële stukken zijn beschikbaar als (niet volledig digitaal toegankelijke) pdf. Mocht u problemen ervaren bij het inzien van een document, dan vragen wij u om contact op te nemen met de gemeente Asten. 

Verbonden partijen

De gemeente Asten heeft met diverse partijen een bestuurlijke relatie én een financieel belang.

  • Meer informatie:
    • Begroting en jaarrekening, zie paragraaf verbonden partijen.
    • Almanak Overheid.nl: algemene gegevens van alle gemeenschappelijke regelingen.

Op deze pagina