Gedragsregels

Contacten tussen medewerkers en bezoekers aan de gemeente Asten verlopen meestal plezierig en met wederzijds respect. Soms komt het voor dat een inwoner ander gedrag vertoont. 
In de gedragsregels staat wat we van elkaar mogen verwachten zodat het bezoek aan de gemeente naar wens verloopt.

Gedragslijnen

Wij voeren onze publieke functie professioneel uit en behandelen diegene met wie wij in contact komen met respect. Wij verwachten een zelfde respectvolle behandeling van anderen.
Om ervoor te zorgen dat we ons werk in veiligheid kunnen doen hanteren we daarom de volgende gedragslijnen:

 • Wij stellen duidelijke grenzen voor toelaatbaar gedrag en maken die kenbaar.
 • Wij nemen het voordeel dat uit de agressie of het geweld is ontstaan altijd terug.
 • Wij registeren alle incidenten betreffende agressie en geweld.
 • Wij doen altijd aangifte bij een strafbaar feit.

Huisregels

Voor de inwoner die te gast is op een van de locaties van Gemeente Asten gelden de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen. 
Deze zijn volledigheidshalve vastgelegd in onze huisregels, waaraan men geacht wordt zich te houden. Ook de ambtenaar die inwoners thuis of op het bedrijf bezoekt, of die op straat een inwoner aanspreekt, mag een respectvolle behandeling van die inwoner verlangen. En uiteraard gelden de omgangsvormen over en weer, dus ook voor de medewerkers van de gemeente Asten zelf.

Klantnormen

 • Klantgerichtheid
  • Er wordt met de klant meegedacht, de vraag van de klant wordt serieus genomen.
 • Duidelijkheid
  • Elke klant gaat weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een doorverwijzing).
 • Betrouwbaarheid
  • Onze informatie is betrouwbaar en we gaan vertrouwelijk met informatie om. Afspraken worden nagekomen en eventuele fouten worden hersteld.
 • Tijdigheid en snelheid
  • We werken zorgvuldig en snel.
 • Transparantie
  • Klanten krijgen inzicht in de werkwijze van de gemeente Asten en de voortgang van de afhandeling.
 • Alle kanalen
  • Via welk kanaal de vraag ook binnenkomt, de klant krijgt altijd hetzelfde antwoord.
 • Uiteraard gelden alle gedragsregels en huisregels (Lees voor)(pdf, 0.4 MB)  ook voor de medewerkers van de gemeente Asten.

Op deze pagina