Gedragsregels

  • Contacten tussen medewerkers en bezoekers aan de gemeente Asten verlopen meestal plezierig en met wederzijds respect.
  • Soms komt het voor dat een burger ander gedrag vertoont.
  • In de gedragsregels staat wat we van elkaar mogen verwachten zodat het bezoek aan de gemeente naar wens verloopt.