Hotspotmonitor

Hotspots zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen die een grote impact hebben op de relatie tussen de overheid en inwoners of op inwoners onderling.

Een hotspotmonitor is een aanvulling op de landelijke selectielijst. Het zorgt ervoor dat niet alleen informatie over het functioneren van de gemeente bewaard wordt, maar ook informatie die gaat over bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen in de maatschappij.

Criteria

Een hotspot voldoet aan één of meer van de volgende criteria:

  • Er is sprake van een gebeurtenis of reeds van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de gemeente Asten die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waar veel aandacht bestaat in de media.
  • Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt, het debat over de kwestie maakt veel emoties los.
  • Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de gemeente.
  • Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentraal openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.

Doel hotspotmonitor

De hotspotmonitor zorgt voor het veiligstellen en blijvend bewaren van documenten die horen bij plaatselijk bijzondere gebeurtenissen vanuit cultuurhistorisch perspectief.

Jaarlijkse vaststelling

De hotspotmonitor wordt ieder jaar uitgevoerd zodat de informatie kort na vorming direct veilig kan worden gesteld. Het wordt achteraf toegepast, omdat pas na een gebeurtenis kan worden bepaald of er sprake is van een hotspot.
Het college van burgemeester en wethouders stelt de lijst formeel vast.

Hotspotlijsten

HotspotCorona (COVID-19 of SARS-CoV-2)
Periode01-03-2020 t/m 31-12-2022
Criterium Maatschappelijke beroering / media-aandacht ja
Criterium Tegenstellingen tussen burgers / emotiesja
Criterium Debat functioneren overheidja
Criterium Positie gemeenteraad en/of college van B&Wja
Nadere omschrijvingOp 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het nieuwe coronavirus (ook wel COVID-19 of SARS-CoV-2 genoemd) officieel aangemerkt als pandemie. Ook in Nederland is er veel maatschappelijke beroering en aandacht voor dit onderwerp in de media. 
Door de wereldwijde pandemie moesten bedrijven (tijdelijk) sluiten, werden evenementen afgelast en moesten mensen thuis blijven en thuis werken indien mogelijk.
Rol organisatieDe gemeente Asten voert een regierol en werkt samen met allerlei organisaties om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Zo werd er handhavend opgetreden. Ook werd (financiële) ondersteuning verleend aan burgers en bedrijven.
Mogelijke andere betrokken organisatiesWelzijnsorganisatie Onis
BSOB