Koninklijke onderscheiding

Een koninklijke onderscheiding is een schouderklopje van de koning omdat iemand maatschappelijk actief is binnen bijvoorbeeld het verenigingsleven of in de mantelzorg. Iemand voordragen kan via het bestuurssecretariaat van de gemeente Asten via (0493) 671 212. 

  • De bestuurssecretaresse kijkt samen met de aanvrager of de verdiensten aan de voorwaarden voldoen en of deze voldoende zijn om een aanvraag in te dienen.
  • Daarna kunt u de benodigde gegevens verzamelen en een aanvraagformulier indienen bij het bestuurssecretariaat. Na beoordeling van de burgemeester volgt doorzending naar de provincie.
  • Aanvragen voor de lintjesregen van 2023 (volgend jaar) dienen uiterlijk 8 juli 2022 te zijn ingediend bij de gemeente Asten. 

Bekijk ook