Ter inzage

Voor bepaalde (voorgenomen) besluiten is het wettelijk verplicht dat de gemeente deze ter inzage legt. Dat betekent dat het (ontwerp-)besluit en alle stukken die er bij horen, bekeken kunnen worden. In de bekendmaking van het (ontwerp-) besluit staat hoe u kunt reageren op het besluit.  

De stukken liggen op het gemeentehuis fysiek ter inzage. Vanaf 1 juli 2023 vindt u op deze pagina ook de links naar voorgenomen besluiten waardoor u deze online kunt inzien. 
Staan er hieronder geen links op deze pagina, dan liggen er op het moment ook geen stukken ter inzage.  

Toelichting online inzien

Wanneer u op de link klikt van het voorgenomen besluit dat u wilt inzien, dan komt u op een pagina van de website Overheid.nl. Hier publiceert de gemeente Asten alle (voorgenomen) besluiten, regelgeving en beleid.
In de linker kolom vindt u onder 'Extra informatie' een link 'Bekijk documenten'. U kunt dan alle bijbehorende stukken inzien.
Rechtsboven staat de uiterste reactiedatum.