Afvalstoffenheffing

U betaalt een vast bedrag per jaar aan afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval als u gebruiker bent van een pand. 
Met ingang van 2022 is dit € 75,90 per perceel en een bedrag per aangeboden kliko. 
U betaalt het vaste bedrag ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst.

Aanslag BSOB

De afvalstoffenheffing wordt sinds 1 januari 2019 opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

In 2022 betaalt u het vastrecht over 2022 en de afrekening van het aantal ledigingen in 2021. Het aantal ledigingen van 2022 wordt dan bij de gecombineerde aanslag van 2023 afgerekend. 
De kosten voor het aanvragen van een extra container bedragen € 19,00.

Inhoud containerSoort afvalPrijs 2021
140 literrestafval€ 12,00
140 litergft-afval€   4,00
40 literrestafval€   6,50
25 litergft-afval€   2,00