Automatische incasso

Gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting) kunt u betalen via automatische incasso. Het bedrag wordt in 10 termijnen afgeschreven. De betaaldata staan op het aanslagbiljet.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een digitale balie waar u al uw lokale belastingzaken en automatische incasso online kunt regelen.

Op deze pagina