Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt en binnen de bebouwde kom woont. Binnen 1 maand na aanschaf meldt u de hond aan. U ontvangt de aanslag voor de hondenbelasting tegelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen (meestal) in februari.
De Belastingsamenwerking Oost-Brabant controleert op hondenbezit. U riskeert een boete als u de hond niet aanmeldt. 

Waarom hondenbelasting betalen?

  • Voor aanleg en onderhoud van uitlaatplaatsen.
  • Voor maatregelen tegen hondenoverlast.
  • Meer over het hondenbeleid.

Kosten 2024

Aantal hondenBedrag
De eerste hond€    70,92
De tweede hond€    90,72
Elke volgende hond€  120,00
Kennel€  165,60

Hond afmelden

  • Als u verhuist naar een andere gemeente.
  • Als de hond overleden is, stuur verklaring dierenarts mee.
  • Als de hond niet meer in uw bezit is, verstuur verkoopnota mee.
  • Vanaf de maand na afmelden betaalt u geen belasting meer.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

LET OP: Het aan- of afmelden kan alleen via de DigiD van de hoofdbewoner (dit is de eerst ingeschrevene of de oudste bewoner)