Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling. Uw verzoek geldt ook voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Bij kwijtschelding hoeft u dit niet apart aan te vragen.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een digitale balie waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen en kwijtschelding kunt aanvragen. 

Hulp nodig?

Heeft u vragen hierover of wilt u weten of u gebruik kunt maken van deze hulp? Neem dan contact op met het Sociaal Team Asten

Op deze pagina