Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een onroerende zaak. Dit geldt ook als de onroerende zaak niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De opbrengst gebruiken we voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering en voor de afvoer van hemelwater en beheer grondwaterstand.

Kosten

  • Er gelden verschillende tarieven voor eigenaren en gebruikers.
  • Voor ongebouwde objecten en objecten zoals losstaande garageboxen, met een vloeroppervlak kleiner dan 40 m², is een ‘kwart-tarief’ vastgesteld.
  • U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.
Soort tariefKosten 2024
Eigenaren€ 324,35
Kwart-tarief€   81,10
Gebruik vanaf 500 m3 tot 15.000 m3€ 206,67 per 500 m3
Gebruik boven 15.000 m3€  103,96 per 500 m3

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.