Toeristenbelasting

U betaalt belasting als u één of meerdere personen laat overnachten en hier een vergoeding in welke vorm dan ook voor vraagt. Dit geldt alleen als de personen niet zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Asten, zoals toeristen en arbeidsmigranten.

Kosten 2024

ToeristenbelastingPrijs (per persoon per overnachting)
Hotel€      2,34
Bed & Breakfast en daaraan gelijkgestelde accommodaties€     2,34
Overige accommodaties€     1,82

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.