Bezwaar maken tegen belasting

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit of aanslagbiljet. 
Het maken van bezwaar is gratis, maar geeft geen recht tot uitstel van betaling.

  • U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten.

  • Heeft u vragen?
    Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen en wilt u bezwaar maken?
  • Neem dan contact op met BSOB
  • Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen.

Bekijk ook

Heeft u een andere melding of klacht?