Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Asten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Dat betekent wel dat u nadenkt over een mogelijke oplossing en hier ook aan meewerkt.

Situaties voor buurtbemiddeling

  • Conflicten die in aanmerking komen, gaan over geluidsoverlast, afval rondom de woning, erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen, overlast door kinderen, overlast door huisdieren, vernielingen, vreemde geuren, ander levenspatroon, parkeeroverlast en pesterijen. 
  • Komt een zaak niet in aanmerking voor buurtbemiddeling, dan wordt u doorverwezen naar andere instanties. Denk hierbij aan conflicten in familieverband, tussen huisbaas en bewoner, bij verslavingsproblematiek en bij geweld. Ook conflicten waarbij één of beide partijen ontoerekeningsvatbaar is en conflicten die slepend zijn, worden niet door buurtbemiddeling behandeld. 

Buurtbemiddeling aanvragen