Melding milieuklacht

Melden wanneer u overlast heeft van een bedrijf binnen de gemeente Asten of wanneer u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt.

Voorbeelden:

 • storten illegaal afval
 • vervuilde bodem
 • verontreinigde lucht
 • vervuild water
 • geluidsoverlast
 • geurhinder

Klacht melden

 • U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week uw melding doen bij de Milieuklachtencentrale.
 • Wanneer de klacht met spoed opgelost moet worden, neem dan telefonisch contact op met de Milieuklachtencentrale.
 • Telefonisch: 073 681 28 21
 • Bij uw melding geeft u de volgende gegevens door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon waar de melding over gaat
  • beschrijving van de klacht
 • U krijgt een bericht van de ODZOB wanneer uw melding behandeld is en wat het resultaat hiervan is.
 • U kunt ook anoniem melden. U krijgt dan geen bericht over de afhandeling van uw klacht en medewerkers van de Milieuklachtencentrale of de gemeente kunnen u niet bereiken wanneer ze meer informatie nodig hebben.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Zodra de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, controleert de ODZOB of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of en hoe het probleem snel opgelost kan worden.

Heeft u een andere melding of klacht?