Melding ondermijning

Als criminele activiteiten (onderwereld) vermengd raken met de niet-criminele bovenwereld, heeft dit vergaande gevolgen. Een ander woord voor deze vermenging is ondermijning.

 • Een restaurant of kapsalon waar nooit klanten komen.
 • Goederen die op ongebruikelijke tijdstippen bij een (bedrijfs)pand worden in- en uitgeladen.
 • De huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen.
 • De buurman die altijd afgeplakte ramen heeft.
 • Iemand die een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, maar geen zorg krijgt.
 • Een kennis met een veel te dure auto en een kleine portemonnee.

Wellicht komen bovenstaande situaties u bekend voor. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op ondermijning.

Wat is ondermijning? 

Criminelen plegen misdrijven om geld te verdienen en/of macht en aanzien te krijgen. Drugshandel is daar een voorbeeld van. Drugshandel bestaat niet zonder de inkoop van grondstoffen, productie, opslag, smokkel en verkoop ervan. 

Daarvoor maken criminelen ook gebruik van niet-criminele diensten en dienstverleners zoals transporteurs, banken, advocaten, makelaars, verhuurders van panden, etc. Ook kloppen zij aan bij overheidsorganisaties zoals gemeenten, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een vergunningen, al dan niet via een tussenpersoon. Criminelen vestigen zich met hun activiteiten ook in woonwijken met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en veiligheid. 

Zo raken criminele activiteiten (onderwereld) vermengd met de niet-criminele bovenwereld. Deze vermenging heeft vergaande gevolgen. Een ander woord voor deze vermenging is ondermijning

Melden is altijd zinvol 

De gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar ministerie (OM), de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, de Belastingdienst, het Peelland Interventie Team (PIT) en andere partners aan de aanpak van ondermijning. 

U kunt meehelpen ondermijning te bestrijden door alert te zijn op signalen van ondermijning en door deze signalen anoniem te melden. U bent onze ogen en oren op straat. Een onderbuikgevoel of niet-pluisgevoel over verdachte activiteiten is voldoende aanleiding om een melding te doen. Uw melding kan net dát puzzelstukje zijn dat nog mist in een lopend onderzoek of kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek.

Wordt de verdachte buurtbewoner direct aangehouden na uw melding? Nee! Na uw melding wordt zorgvuldig onderzocht wat zich daadwerkelijk afspeelt op de locatie. Blijkt er niks aan de hand te zijn? Dan is dat ook goed om te weten. Omdat uw melding alleen anoniem kan worden gedaan, ontvangt u géén terugkoppeling.  

U kunt uw signaal anoniem melden via de meldknop hierboven. 

U kunt ook een melding maken via Meld Misdaad Anoniem, telefonisch via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast kunt u de politie bellen via 0900-8844 (als u niet anoniem hoeft te blijven). Betreft uw melding spoed of is er sprake van heterdaad? Bel dan 112!

Anoniem melden

Op onze website kunt u anoniem uw melding doen. U hoeft geen persoonsgegevens in te vullen. Het is wel belangrijk om zelf enkele voorzorgsmaatregelen te nemen bij het invullen van het meldformulier zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u in een ruimte bent waar niemand kan meekijken, verwijder uw browsergeschiedenis na het maken van de melding en vermeld in de melding geen persoonlijke gegevens of informatie die naar u terug te herleiden zijn. Lees de melding daarom nog eens goed door voordat u deze verzendt! 

Waarom is ondermijning een probleem? 

Ondermijning kan levensgevaarlijke situaties in buurten en wijken veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan brand- en explosiegevaar door hennepkwekerijen en drugslaboratoria in woonhuizen of bedrijfspanden. Of aan drugsdealers die overlast veroorzaken in de buurt. Daarnaast kunnen inwoners, ambtenaren, bestuurders en medewerkers van bedrijven het slachtoffer worden van intimidatie, afpersing of bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan de boer die zijn schuur moet afstaan voor de productie van drugs of aan een gemeenteraadslid dat door criminelen wordt geïntimideerd om in hun voordeel te stemmen over de wijziging van een bestemmingsplan. 

Ondermijning zorgt ook voor een oneerlijke samenleving. Denk bijvoorbeeld aan misbruik van overheidsgelden (zorgfraude) en aan eerlijke ondernemers die niet kunnen concurreren met bedrijven die gefinancierd worden met crimineel geld. 

Ondermijning leidt ook tot schade op de lange termijn. Het is frustrerend om te zien dat criminelen een luxe leven leiden. Dit tast het vertrouwen in de overheid aan. Drugsdumpingen in het buitengebied veroorzaken milieuschade en de gemeenschap draait op voor opruimingskosten. Ook worden jongeren benaderd door criminelen en ingezet als drugskoerier, met alle gevolgen van dien.

Mogelijke signalen

Bepaalde signalen kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Voor inwoners is dit vaak ook merkbaar en zichtbaar (zien, horen én ruiken). Dat kan ook informatie zijn die aanvankelijk onbelangrijk lijkt, maar die zeer betekenisvol kan zijn voor gemeente, politie of andere overheidspartners. Hieronder leest u welke signalen of combinaties van signalen wijzen op de meest voorkomende ondermijnende activiteiten.  

Hennepkwekerijen en drugslaboratoria

 • Aanloop van mensen op vreemde tijdstippen of het in- en uitladen van (bouw)materialen op ongebruikelijke tijdstippen
 • Afgeplakte ramen/deuren 
 • Voortdurend dichte rolluiken 
 • Beslagen of vochtige ramen (binnenzijde)
 • Wateroverlast of vochtproblemen bij onderburen
 • Haperende stroomvoorziening (bijvoorbeeld flikkerend licht)
 • Pand lijkt onbewoond/ongebruikt
 • Veel bewakingscamera’s
 • Geluid van kluswerkzaamheden op vreemde tijdstippen
 • Gezoem van afzuigapparatuur en/of ventilatoren
 • Anijsachtige of aceton geur (drugslab)
 • Hennepgeur (hennepkwekerij)

Drugshandel

 • Aanloop van (bekende) gebruikers/dealers
 • Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
 • Drugsafval op straat (hersluitbare zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
 • Overlast van personen die onder invloed zijn
 • Bezoekers die korte tijd in panden blijven
 • Auto’s die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen

Verdachte bedrijven/witwassen

 • Afwijkende openingstijden (vaak ook gesloten)
 • Alleen mogelijkheid tot contant betalen
 • Opvallende locatie (geen aanloop) en/of onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Geen website van bedrijf 
 • Opvallend weinig of juist veel personeel
 • Weinig of geen klandizie, terwijl de onderneming blijft bestaan
 • Werkplaatsen waar niemand aan het werk is
 • Ondernemers/inwoners vertonen een luxe levensstijl die zij niet kunnen betalen vanuit het bedrijf (bijvoorbeeld het rijden van meerdere luxe/dure auto’s)

Verhuur van panden

Het kan voorkomen dat criminelen (vaak in de vorm van tussenpersonen) bij u aankloppen om een loods, woning, schuur of pand te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er criminele activiteiten plaatsvinden.
U kunt als verhuurder namelijk verantwoordelijk worden gesteld, ook als u nergens vanaf wist. U zult moeten aantonen dat u als verhuurder niets te verwijten valt. Wanneer dit niet lukt, is er een risico op strafrechtelijke vervolging. Vaak is er ook sprake van financiële schade aan uw pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Verzekeraars vergoeden deze schade niet. Daarnaast kunt u opdraaien voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of de kosten van het opruimen van de aangetroffen hennepkwekerij of het drugslab. De burgemeester kan het pand ook nog eens sluiten en zal er sprake zijn van reputatieschade (zeker als de naam van uw bedrijf aan het pand verbonden is). 

Tips om de kans op crimineel gebruik van uw pand te verkleinen

 • Accepteer geen contante betalingen
  • Neem geen contante betalingen aan of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen graag contant. Dat is vaak geld wat is verkregen met criminele activiteiten.
 • Regel de verhuur met de huurder zelf
  • Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met de huurder voordat je een huurcontract afsluit en leg contact- en persoonsgegevens vast. Vraag om een origineel en geldig identiteitsbewijs. Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder eventueel om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Vraag een uittreksel op wanneer de huurder een ondernemer is.
  • Vraag het originele handelsregister uittreksel van de onderneming van je huurder op bij de Kamer van Koophandel. En controleer via de website van de Kamer van Koophandel de onderneming of rechtspersoon die wil huren (via: www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/zeker-zaken-doen-met-het-handelsregister/). 
 • Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf.
  • Vraag om een kopie van het contract en noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.
  • Maak duidelijke afspraken over het gebruik.
 • Leg afspraken vast in een schriftelijke huurovereenkomst.
  • Laat je eventueel adviseren door een juridisch adviseur of makelaar.
  • Neem in ieder geval de volgende zaken op in het huurcontract:
  • Afspraken over sleutelbeheer van het pand, zoals het aantal sleutels, het bijmaken van sleutels en de wijziging van sloten.
  • Spreek af dat je zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
  • Leg vast dat je periodiek het bedrijfspand inspecteert.
  • Geef de huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin leg je vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
  • Geef aan dat verbouwingen of aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
 • Voor meer tips: website Kamer van Koophandel