Melding ongewenst verhuurgedrag

U huurt een woning, maar u denkt of merkt dat uw verhuurder zich niet aan de regels houdt. Ga dan eerst met de verhuurder in gesprek om het probleem op te lossen.
Komt u er niet uit? Dan kunt u dat bij ons melden. 

Wet Goed Verhuurderschap

De Wet Goed Verhuurderschap beschermt huurders tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. De gemeente kan u helpen als u problemen hebt met uw verhuurder.
De wet geldt voor sociale en particuliere huur, maar ook voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts of WoCom

Huurt u een woning van een woningcorporatie zoals Bergopwaarts of WoCom?
Meld uw klacht dan bij de organisatie waar u van huurt. Zij gaan dan met uw melding aan de slag.

Wat kunt u melden?

Als uw verhuurder één van de regels uit de Wet goed verhuurderschap overtreedt en u komt er met de verhuurder zelf niet tot een oplossing, dan kunt u terecht bij de gemeente.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende overtredingen.

 • U heeft geen huurcontract of huurovereenkomst op papier. Het is verplicht om allebei een handtekening te zetten. 
 • U moet onterechte of te hoge servicekosten betalen.
 • U moet meer dan 2 of 3 maanden borg betalen.
  • Huurcontract na 1 juli 2023:  maximaal 2 maanden borg.
  • Huurcontract voor 1 juli 2023:  maximaal 3 maanden borg. 
 • U wordt gediscrimineerd of geintimideerd.
  • Van intimidatie is bijvoorbeeld sprake als uw verhuurder dreigt om uw huurovereenkomst te beëindigen. Of om u af te sluiten van gas, water en licht, omdat u te veel klaagt.

Wat kunt u niet melden?

U kunt niet alles bij ons melden. Bijvoorbeeld als u teveel huur betaalt.

Als u van een woningcorporatie huurt, meld uw klacht dan bij de woningcorporatie.

Aanvullende eisen bij verhuur aan arbeidsmigranten

 • De huurovereenkomst is een aparte overeenkomst, los van de arbeidsovereenkomst. 
 • Schriftelijke informatie staat geschreven in een taal die de huurder begrjipt. 

Melding ongewenst verhuurgedrag

Komt u er niet uit met uw verhuurder, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. 
Dit mag anoniem. Als u wel uw gegevens invult, dan kunnen wij contact met u opnemen om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. 

Bekijk ook