Meldpunt bezorgdheid

Het meldpunt geeft hulp aan mensen die zich zorgen maken over anderen of situaties in de buurt, zoals het verwaarlozen van huisdieren, vereenzaming, vervuiling van zichzelf of hun woonomgeving. Maar ook voor mensen met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek.

  • U kunt uw melding online doorgeven of telefonisch (0493) 671 212.
  • Na uw melding onderzoekt de gemeente de situatie en neemt daar waar nodig stappen. 
  • U kunt uw melding anoniem doen.

Heeft u een andere melding of klacht?