Nieuws

Pubers opvoeden in coronatijd

02 maart 2021

Het leven van jongeren staat stil door de huidige coronacrisis. Dit heeft invloed op hun mentaal welbevinden. Ze missen school, sport, hun vrienden en kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk zijn. Hoe groot is de impact van de…

Briefstemmen en vervoer

02 maart 2021

Bent u ouder dan 70 jaar? Dan kunt u bij de verkiezingen stemmen per brief. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de dorpsondersteuner:  Asten:         Moniek Hoeve: 06 - 29 08 50 03 Heusden:    Arie van den Boomen, 06 - 57 64 42 85 Om…

Uitgeschreven uit het bevolkingsregister januari

02 maart 2021

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.38 of 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger…

Plan aanpassing Beekerloop tegen wateroverlast ter inzage

02 maart 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Asten gaan ruim 2 miljoen euro investeren in de herinrichting van de Beekerloop. De financiële middelen zijn hiervoor onlangs beschikbaar gesteld en dat betekent dat we echt aan de slag kunnen gaan met onder meer…

Brief van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

26 februari 2021

Beste inwoners van Zuidoost-Brabant, Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit. We zien dat de samenleving er genoeg van heeft…

Portefeuilleverdeling gewijzigd

25 februari 2021

Vanaf 1 maart a.s. wijzigt de portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders. De portefeuille Handhaving gaat in zijn geheel naar de burgemeester. Dit betekent dat de burgemeester zowel de coördinatie, het beleid als de…

Resultaten enquête sociaal domein: Wat vinden Astenaren belangrijk 

23 februari 2021

De gemeente Asten vindt het belangrijk om de stem van de inwoners mee te laten wegen bij het bepalen van beleid. Op dit moment wordt een nieuw Beleidsplan sociaal domein 2022 opgesteld. Het gaat dan over zaken die iedereen raken zoals…

Ook in maart geen Alzheimer Café Peelland

23 februari 2021

Waarschijnlijk worden de coronaregels binnenkort versoepeld. Een Alzheimer Café organiseren op de gebruikelijke datum, de eerste dinsdag van de maand, zit er dan ook niet in. Dus op 2 maart 2021 is er geen Alzheimer Café. Wie weet kan het op 6 april,…

Geen afvalinzameling GFT en PMD op 12 februari

12 februari 2021

Door de weersomstandigheden wordt er vandaag geen GFT en PMD (plastic) ingezameld. Deze inzamelronde komt te vervallen en zal niet worden ingehaald. Het eerstvolgende inzamelmoment voor GFT en PMD is 26 februari. Om rondslingerend afval te…

Versnellingsagenda woningbouw

11 februari 2021

In de media is een bericht verschenen over de versnellingsagenda woningbouw in de gemeente Asten. In dit artikel werd de focus gelegd op kern Asten en Heusden maar niet op Ommel. Juist in Ommel is de woningbehoefte erg groot  en trekken de gemeente…