Nieuws

Raadsvergadering

24 januari 2022

In januari is er een openbare digitale raadsvergadering. Vanwege de geldende maatregelen is de vergadering online te volgen.   Via: Raadsvergadering dinsdag 25 januari 2022, 20.00 uur  Vergadering live bekijken via SIRIS Naderhand…

Blog 5: Burgemeesterspraat: Een kijkje in het werkende leven van de burgemeester

18 januari 2022

Burgemeester Anke Van Extel- Van Katwijk schrijft in deze rubriek regelmatig over haar ervaringen, bevindingen en ontmoetingen die zij heeft vanuit haar burgemeestersfunctie.  Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet enige verlichting aan van de…

Helpt u uzelf én de Adviesraad Sociaal Domein?

18 januari 2022

Bent u of kent u iemand die:  -    Het gevoel heeft dat u zich aan het eind van de maand een gat hebt in uw inkomen?  -    Weleens geen geld heeft voor een cadeautje als uw kind naar een feestje gaat? -    Niets meer snapt van het doolhof in de…

Woningbouwplannen versneld in ontwikkeling genomen

13 januari 2022

In maart 2021 is door de gemeenteraad de versnellingsagenda woningbouw vastgesteld (agendapunt 11). Doel van deze versnellingsagenda is om in alle kernen van de gemeente Asten voldoende passende en betaalbare woningen te bouwen.  Plannen versneld O…

Burgemeesters komen met statement over de maatregelen: 'Wij maken ons zorgen'

13 januari 2022

De burgemeesters in de regio brachten gisteren een statement uit gericht aan minister-president de heer Rutte. Met deze brief maken zij hun zorgen kenbaar over de lokale ondernemers die door de lockdown hard worden geraakt. Tot slot vragen zij onder…

Voorlopig geen herplant bomen in Ommel gedeelte Kranenvenweg

12 januari 2022

In het voorjaar van 2021 zijn er aan de Kranenvenweg in Ommel bomen gekapt. Hiervoor zouden we deze winter/najaar bomen herplanten. In het voorjaar 2022 worden wel de bomen in het grotendeel van de Kranenvenweg herplant. Het herplanten van de bomen…

Aanvullende Verkeersmaatregel Koningsplein

12 januari 2022

Er komen paaltjes tussen de doorsteek Koningsplein / Julianastraat in Asten. Dit heeft het College van B&W op 5 oktober 2021 besloten. Deze verkeersmaatregel is het resultaat van de evaluatie van de in 2020 genomen maatregelen. Ze hebben als doel om…

Waardebon in brievenbus van Astenaren voor vermindering energieverbruik

11 januari 2022

De gemeente Asten heeft vorig jaar een subsidiebedrag van € 330.000,- ontvangen van het rijk om inwoners te helpen met het besparen van energie. Met de zogeheten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) kunnen inwoners de eerste (kleine)…

Nieuw beleidsplan sociaal domein gemeente Asten

10 januari 2022

Het nieuwe beleidsplan sociaal domein voor de gemeente Asten is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is in 2021 veel informatie opgehaald bij onze inwoners en bij onze samenwerkingspartners.  We gaan de komende jaren dan ook graag samen aan de slag…

Regeling financiële ondersteuning voor lokale culturele sector 

03 januari 2022

In juni 2021 hebben we een uitvraag gedaan aan lokale culturele organisaties om opgelopen schade in de periode 1 januari – 1 juli 2021 als gevolg van de coronapandemie te melden.  Deze uitvraag doen we opnieuw voor de periode 1 juli t/m 31 december…