Nieuws

Uitgeschreven uit de basisregistratie Personen

22 juli 2021

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente…

Bibob-beleid geldt Peelbreed nu ook bij overheidsopdrachten

22 juli 2021

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen. Voor criminelen ideale manieren om geld wit te wassen of criminele activiteiten te ondernemen. Denk aan een café als dekmantel. Via de bevoegdheden van de Wet Bibob…

Lokaal preventieakkoord gesloten

13 juli 2021

In de gemeente Asten is een lokaal preventieakkoord gesloten. Afgelopen maanden hebben we met veel lokale partijen in kaart gebracht wat er in Asten al is rondom gezondheid en preventie (en dat is nog al wat!). We hebben samen doelen op gesteld en…

Wijziging in dienstverlening vanwege introductie nieuw model ID-kaart

12 juli 2021

Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze nieuw vormgegeven kaart bevat o.a. een EU-vlag met de letters NL en een nieuw Kinegram. Per 2 augustus 2021 worden er (net als bij de paspoorten), twee…

Aanpak wateroverlast Voorste Heusden

12 juli 2021

Na een hevige regenbui, staat het aan de Voorste Heusden vaak blank. Om dit probleem aan te pakken heeft de gemeenteraad vorig jaar geld beschikbaar gesteld. Ook de verkeersveiligheid wordt direct meegenomen in het plan.   Het plan Op de site van…

Zomeragenda: EnergieHuis SlimWonen

12 juli 2021

Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe Serviceloket met gratis diensten voor en door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten in onze regio. Ga naar de website en bekijk de lokale initiatieven en acties via…

Concept subsidieprogramma Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2022

12 juli 2021

De subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2022 van de gemeente Asten zijn in concept gereed. In deze programma’s is het gemeentelijk subsidiebeleid voor het begrotingsjaar 2022 nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om…

Alzheimer Café Peelland pakt draad weer op

12 juli 2021

Met de versoepelingen van afgelopen weken kan ook Alzheimer Café Peelland weer vooruitkijken. Besloten is om op dinsdag 7 september 2021 weer te starten met de reguliere bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur in dienstencentrum…

Gemeentegids Asten 2021, de nieuwe editie

12 juli 2021

De gemeente Asten en uitgeverij Akse Media zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar is de gids weer een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente. Zowel in de papieren versie als in onze…

Blog 3: Burgemeesterspraat - Een kijkje in het werkende leven van de burgemeester

01 juli 2021

Burgemeester Anke Van Extel- Van Katwijk schrijft in deze rubriek regelmatig over haar ervaringen, bevindingen en ontmoetingen die zij heeft vanuit haar burgemeestersfunctie.    Wat fijn dat de coronabesmettingscijfers zo laag zijn. Afgelopen…