• Home
  • Nieuws
  • Blog 11: Een inkijkje in het werkleven van de burgemeester

Blog 11: Een inkijkje in het werkleven van de burgemeester

Beste lezer,

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk schrijft in deze rubriek regelmatig over haar ervaringen, bevindingen en ontmoetingen die zij heeft vanuit haar burgemeestersfunctie.

Het jaar 2022 loopt nu echt op zijn einde en we maken ons op voor de feestdagen. In mijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 2023 kom ik uitvoeriger terug op het afgelopen jaar en geef ik een doorkijk naar 2023. De Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 vindt plaats in het Hart van Heuze, aanvang 19.30 uur. U bent natuurlijk allen van harte welkom! 

Regelmatig actualiseren wij ons Veiligheidsbeleid. Dit doen wij aan de hand van  politiecijfers maar ook op basis van het veiligheidsgevoel van u als inwoner. Wij zetten daarom regelmatig een enquête uit om informatie op te halen. Daarnaast hebben wij onlangs ook een thema-avond Veiligheid georganiseerd waar inwoners van gedachten konden wisselen over veiligheid. Een goede avond waarbij inwoners en politiek samen gesproken hebben over de veiligheid in onze gemeente. 

Als u wel eens door de Kerkstraat komt, kan de nieuwbouw van het gemeenschapshuis u niet ontgaan. De bouw loopt volgens planning en in februari 2023 opent het gemeenschapshuis haar deuren. Inmiddels is de nieuwe naam ook bekend gemaakt: ‘t Kwartier. Een toepasselijke naam die snel tussen de oren zit. De leden van de nieuwe beheerstichting zijn nu richting opening bijzonder druk. Zij verdienen alle waardering voor de vele vrije uurtjes die zij in dit project steken voor de Astense gemeenschap en verenigingen.  

Dit voorjaar zijn diverse nieuwe raadsleden gestart. Om te weten te komen wat er bij hen leeft en waar zij tegenaan lopen, heb ik samen met de griffier een lunchbijeenkomst georganiseerd. Dit is zowel voor de nieuwe raadsleden als voor mij als voorzitter van de raad een nuttige bijeenkomst geweest.

Jaarlijks besteden we samen met Soroptimistclub Helmond-Peelland aandacht aan de VN (Verenigde Naties) campagne: “Orange the World” met als doel: Stop geweld tegen vrouwen. U heeft dat wellicht via Siris of Peelbelang gelezen. Diverse gebouwen zoals het gemeentehuis zijn daarom tijdelijk oranje verlicht. 

Verder bezocht ik afgelopen tijd nog twee prachtige concerten van Sancta Maria en Puur Sangh. 

Een triest moment was de dodelijke steekpartij die onlangs heeft plaatsgevonden. Zeker voor de nabestaanden en alle direct betrokkenen. 

De komende dagen zoeken we elkaar weer allemaal op en gelukkig kan dat nu weer in ongedwongen sfeer. Ik wens u allemaal mooie feestdagen toe en een gelukkig en bovenal gezond 2023. 

Benieuwd naar zaken waar ik als burgemeester dagelijks mee bezig ben, volg mij dan op Instagram, Facebook en Twitter. 

Anke van Extel-Van Katwijk
Burgemeester