Nieuws

Nieuwe burgemeester gemeente Asten

20 oktober 2020

Door het aangekondigde afscheid van burgemeester Vos als burgemeester van Asten per 15 januari 2021 is een vacature ontstaan. Vandaag maakte de heer Leenders als voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Asten bekend dat de…

Verkeersmaatregelen Koningsplein

16 oktober 2020

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 besloten om een aantal verkeersmaatregelen uit te voeren in de omgeving van het Koningsplein. De verkeersmaatregelen zijn het resultaat van gesprekken met omwonenden, ondernemers en adviescommissies en hebben…

Uitslag enquête discriminatie en inclusie

15 oktober 2020

Discriminatie en racisme zijn momenteel actuele thema’s in het maatschappelijk debat. Voor de gemeenteraad is dit een reden bij dit onderwerp stil te staan. Een werkgroep bestaande uit raads- en commissieleden van 4 partijen en ondersteund door…

Plan van aanpak molenbiotoop

07 oktober 2020

De toekomst van molen De Oostenwind staat onder druk. Doordat er in de buurt van de molen steeds meer wordt gebouwd, kan de molen minder vaak draaien. Ook staan er op korte afstand van de molen de nodige bomen en struiken die de windvang belemmeren. …

Slotenbeheer 2020

29 september 2020

In november start het jaarlijks onderhoud aan de sloten. De gemeente maait alle schouwsloten en de meeste niet-schouwsloten en zet daarbij de helft van het maaisel op elke slootkant. De eigenaar of gebruiker van de grond die aan de sloot grenst, moet…

Subsidieronde voor sloop ongewenste bebouwing

08 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van € 150.000,00 vrijgemaakt voor het verlenen van subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied van de gemeente. De kosten worden gedekt uit het Fonds…

Wekelijkse NA-bijeenkomst voor (ex) drank-/ drugsverslaafden

29 juli 2020

Sinds kort vinden er werkelijks zogenaamde NA-meeting plaats in wijkpunt De Stip. NA staat voor narcotics anonymes oftewel anonieme verslaafden. NA is een wereldwijde organisatie die zich inzet om verslaafden clean te laten worden en te laten…

Regelingen voor vergroening buitengebied

08 juli 2020

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het buitengebied? Er zijn regelingen waarmee particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Asten subsidie kunnen ontvangen voor de aanleg en/of het beheer van natuur- en…

Huurovereenkomst met de Beiaard is ondertekend

07 juli 2020

De huurovereenkomst tussen de gemeente Asten en Ons Thuys Asten b.v. voor het gebruik van het oude gemeenschapshuis De Beiaard in Asten is ondertekend. De gemeente kan tijdens de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis de locatie De Beiaard gebruiken om…

Concept ontwerp nieuw gemeenschapshuis

04 juli 2020

Op 6, 8 en 9 juli 2020, presenteren we het (concept) ontwerp voor het nieuw te realiseren gemeenschapshuis op de huidige locatie van De Klepel aan de Kerkstraat in Asten. Kun je niet aanwezig zijn? Bekijk dan nu alvast de tekeningen online of neem…