Nieuws

Uitslag enquête profielschets nieuwe burgemeester

04 juni 2020

Onlangs heeft de gemeente de enquête: Wat voor burgemeester past bij Asten? uitgezet. De resultaten van deze enquête zijn meegenomen bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Asten. Op woensdag 10 juni a.s. zal de…

Huiselijk geweld melden via apotheek

02 juni 2020

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor…

Pas op voor veel te dure rioolbedrijven

29 mei 2020

Is je riool verstopt? Bel dan niet zomaar het eerste de beste ontstoppingsbedrijf bovenaan op Google. Verschillende mensen werden de dupe. We merken dat bedrijfsnamen worden misbruikt om vertrouwen te winnen. En helaas wordt niet eens in alle…

Regionale Energiestrategie: samenwerken aan de energie van morgen

27 mei 2020

Alle gemeenten in Nederland kijken hoe we in de toekomst het beste met onze energievoorziening kunnen omgaan. We willen meer duurzame energie en minder afhankelijk zijn van aardgas.  Waar gaat het dan over? -    Energiebesparing Energie die we niet…

Nu ook chatten met Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

27 mei 2020

Maak je je zorgen over je eigen veiligheid? Of van iemand in jouw omgeving? Twijfel je of heb je vragen? Blijf er niet mee lopen, want geweld stopt niet vanzelf. Veilig thuis luistert naar je verhaal en kijkt samen met jou wat er nodig is om het weer…

Metropoolregio Eindhoven spreekt gezamenlijke ambitie uit: twee terawattuur duurzame energie in 2030

25 mei 2020

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven willen samen met de provincie en de twee waterschappen in 2030 twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Dat staat in het eerste concept van de Regionale…

Schoolspullenactie Stichting Leergeld Asten - Someren

10 mei 2020

Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook voor de ouders. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet…

Brief burgemeester Hubert Vos

30 april 2020

Beste inwoners van Asten, Op dinsdag 21 april jl. maakte de Minister-President bekend dat de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus worden verlengd tot 20 mei as. Er komt enige verlichting met name voor jongeren tot 18 jaar. Basisscholen…

Gemeente werkt verder aan omgevingsvisie

23 april 2020

Samen met inwoners, ondernemers, bestuurders, raadsleden en regionale partners werkt de gemeente Asten aan een Omgevingsvisie. We bouwen verder op onze Toekomstagenda Asten 2030, die we ook samen met inwoners hebben opgesteld. In de Omgevingsvisie…

Gemeentelijke lijn over financiële vragen coronacrisis

23 april 2020

Door de coronacrisis kunt u als ondernemer, zzp-er, inwoner, vereniging of maatschappelijke instelling te maken krijgen met financiële nood. De gemeente Asten ontvangt veel vragen en verzoeken die gaan over financiële ondersteuning en over…