Verklaring omtrent gedrag

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
 • Een VOG kunt u nodig hebben voor een nieuwe baan, een visum of emigratie.
 • Een werkgever kan om een VOG vragen voordat u wordt aangenomen.
  • Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is een taak of functie in de samenleving.
  • Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers, medewerkers kinderopvang en taxichauffeurs. 

Kosten 2022

 • € 41,35

Beoordeling van de aanvraag

 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.
 • Na 2-4 weken ontvangt u de verklaring omtrent het gedrag of de afwijzing per post.

Machtigen

 • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde de verklaring aanvragen.
 • Neem het aanvraagformulier, een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.