Gladheid en strooien

Bij sneeuw of dreigende gladheid strooit de gemeente de doorgaande wegen en fietspaden. De gemeente zorgt voor bereikbaarheid van openbare gebouwen. Er wordt niet gestrooid op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken.

Strooien in fases

  • Eerst worden de wegen met een belangrijke verkeersfunctie en de wegen waar veel voorzieningen en schoolroutes liggen geveegd. Bekijk de strooiroute fase 1 (Lees voor)(pdf, 1.8 MB) .
  • Afhankelijk van de weersomstandigheden worden andere veel gebruikte wegen en bijzondere locaties gestrooid. Bekijk de strooiroute fase 2 (Lees voor)(pdf, 0.1 MB) .
  • Duurt de gladheid langer dan 3 dagen, dan strooit de gemeente zoveel mogelijk andere straten.