Vegen van wegen

Aannemer Blink verzorgt het veegwerk (straatreiniging) en de onkruidbestrijding in de gemeente. Dit doen zij op klinkers, tegels en straten waar trottoirbanden en straatkolken te vinden zijn, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Werken op beeldniveau

Anders dan voorheen te vegen op vaste tijden, gaan we nu op een vooraf bepaald beeldniveau werken. Dat betekent dat vooraf is bepaald hoeveel verontreiniging er op de verhardingen mag liggen en hoeveel onkruid er op verhardingen mag staan om een bepaald beeld te behouden.

Elke 4 weken vinden er keuringen plaats op minimaal 25 willekeurige plekken in de gemeente. Op basis hiervan bepaalt het veegbedrijf waar onkruidwerkzaamheden nodig zijn. Het is dus niet meer zo dat op vaste tijdstippen een veegwagen met stalen borstel of onkruidmachine (met heet water en hete-lucht) door de straat komt. Maar puur afhankelijk van de beoordeling uit de steekproeven van beeldkeuring.

Extra ondersteuning

In enkele situaties kan het nodig zijn dat handmatig met bosmaaier en bladblazers ondersteuning is voor de veegwagen of onkruidmachine. Dit geldt voor de plekken die de voor machine lastig te bereiken zijn zoals parkeerterreinen, parkeerstroken, trottoirs, en fietsroutes. Ook in de bladval- of bloesemperiode zal met bladblazers worden geassisteerd.

Bijsturen

Om het afgesproken beeld te behouden, sturen we steeds bij. Het blijft voor bewoners mogelijk om de moeilijk bereikbare plekken handmatig te vegen en onkruid weg te halen.
Bij extreme gevallen waar erg veel vuil ligt of onkruid tussen de stenen staat, kunt u hiervan een melding doen.
U kunt hiervoor een melding woon- en leefomgeving maken via de website, telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Center of melden via de Buiten beter-app.