Briefadres aanvragen

Als u geen vast adres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

  Afspraak maken

  Voordat u een briefadres aanvraagt, belt u eerst naar het gemeentehuis via (0493) 671 212. Een medewerker bespreekt met u of in aanmerking kunt komen voor een (tijdelijk) briefadres.
  Komt u voor een briefadres in aanmerking? Dan maakt u direct met de medewerker een afspraak.

  U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. 
  Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

   Goed om te weten

   • Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.
   • De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever.
   • De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan brieven, belastingformulieren, een stempas, een dagvaarding enzovoort.
   • Lees de voorwaarden waaraan u moet voldoen in de beleidsregels Briefadres.

   Wie kan een briefadres aanvragen?

   De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen of die geen woonadres heeft), maar ook ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

    Briefadres aanvragen voor een ander

    Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die persoon. Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder. Daarnaast kan elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk machtigt een aanvraag doen en het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

    Meenemen naar de aanvraag

    • Legitimatiebewijs aanvrager.
    • Legitimatiebewijs hoofdbewoner briefadres.
    • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Kijk hiervoor naar de checklist bewijsstukken (Lees voor)(pdf, 0.0 MB)  aanvraag briefadres.