Inburgering in Nederland

Komt u van buiten de Europese Unie in de gemeente Asten wonen? En heeft u een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat u moet inburgeren. Dat betekent dat u de Nederlandse taal en gebruiken leert. U leert ook hoe Nederlanders leven. Zo kunt u een goede start maken. 

Bent u vluchteling uit Oekraïne? Dan geldt onderstaande informatie niet voor u. Kijk op refugeehelp.nl als u hulp nodig hebt.

Inburgeren

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bepaalt of u moet inburgeren. U krijgt hierover een brief. 
U moet inburgeren als u:

 • van buiten de Europese Unie komt en een verblijfsvergunning heeft. 

Het moment waarop u uw verblijfsvergunning heeft gekregen bepaalt hoe u moet inburgeren. Hieronder leest u daar meer over.  

Een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2022?

 • Voor u geldt de wet inburgering 2021. 
 • De gemeente helpt u bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon. Deze contactpersoon noemen wij de trajectregisseur. 
 • De trajectregisseur stuurt u een uitnodiging voor een gesprek om elkaar te leren kennen. Daarna maakt de trajectregisseur samen met u een plan voor de inburgering. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). 
 • Daarna gaat u inburgeren. De trajectregisseur voert regelmatig met u een gesprek over hoe dit gaat.
 • Het filmpje 'Inburgeren vanaf 2022' legt in het Nederlands uit hoe de inburgering werkt. 

Bent u asielmigrant?

U bent asielmigrant die moet inburgeren, als u:

 • naar Nederland bent gekomen als asielzoeker of
 • uitgenodigd vluchteling bent.

U krijgt drie jaar de tijd om in te burgeren.
De gemeente betaalt uw inburgering en kiest naar welke taalschool u gaat. 
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@asten.nl of bel (0493) 671 212. Of neem contact op met uw contactpersoon van Onis Welzijn. 

Bent u een andere migrant? 

U bent een andere migrant die moet inburgeren, als u: 

 • naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner (gezinsmigrant) of
 • naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar (overige migrant).

U moet eerst in het land waar u vandaan komt een basisexamen Nederlands doen. 
Als u in Nederland bent, moet u binnen drie jaar inburgeren. De gemeente helpt u daarbij.
U moet wel zelf uw inburgeringscursus betalen. Hiervoor kunt u een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lees hierover meer op de website van DUO.  
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@asten.nl of bel (0493) 671 212.

Een verblijfsvergunning gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022?

 • Voor u geldt de wet inburgering 2013. 
 • U moet uw inburgering zelf regelen. 
 • U mag zelf bepalen naar welke taalschool u gaat. 
 • De cursus betaalt u zelf. U kunt hiervoor een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lees meer over wat u moet doen op www.inburgeren.nl

Heeft u vragen? Neem contact op met DUO of uw contactpersoon van Onis Welzijn. 

Vragen over inburgeren?