Omgaan met water en hitte

In de toekomst is het vaker extreem heet of droog. Ook valt er meer neerslag met kans op wateroverlast of overstroming. Gelukkig kunnen we iets doen om Asten klimaatbestendig te maken.

  Wat doen wij?

  De gemeente en de waterschappen nemen samen maatregelen om de kans op schade door extreem weer te beperken. Voorbeelden zijn: het aanleggen van meer groen en extra ruimte voor (regen)water door waterbergingen en gescheiden riolering. ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN, WOCOM en provincie Noord-Brabant dragen hieraan ook hun steentje bij. Bekijk bijvoorbeeld de herinrichting van de Beekerloop. Samen denken we na over oplossingen voor zwakke plekken in onze omgeving.​​​​​

   Wat kun jij doen?

   • Maak van je tuin een groen paradijs. Zo heb je minder last van hitte en droogte en help je wateroverlast te voorkomen. Op de website van Milieu Centraal vind je inspiratie.
   • Jouw huis kan water voor je besparen, water voor je vasthouden en je beschermen tegen hitte. Kijk op de website Klimaatadaptatie Brabant om te zien hoe je dat kunt doen. 
   • Koppel je regenwater af of leg een groen dak aan! De gemeente Asten en het Waterschap Aa en Maas helpen je een handje met subsidie. Kijk voor meer info op onze gemeentepagina Afkoppelen hemelwater en groene daken.

   In het dagelijks leven

   Je kunt ook helpen door je gedrag aan te passen. Begin klein, zo is het makkelijker vol te houden:

   • Wees spaarzaam met water, zeker op droge dagen (drink wel genoeg!).
   • Pak vaker de fiets dan de auto.
   • Doe ramen op hete dagen overdag dicht en zet ze ‘s nachts open.
   • Zet de airco uit.
   • Spoel niet-gebruikte medicijnen niet door de gootsteen of het toilet maar lever ze in.

   Samen met je club of je buurt

   Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de omgeving klimaatbestendig maken. 
   Het waterschap geeft subsidies aan samenwerkende initiatieven

   Hoe heeft Asten last van de klimaatverandering?

   Om daar achter te komen hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. Op bijgevoegd kaartje staat het resultaat. De gebieden die rood kleuren hebben in de toekomst vaak te maken met hele hete dagen (en nachten). In Asten zijn dat vooral de bedrijventerreinen Hoog- en Laagveld en Nobis waar de gezondheid van medewerkers onder druk komt te staan op dergelijke dagen. De gebieden die geel kleuren, lopen risico op verdroging. Het zijn met name agrarische percelen waar misoogsten zullen ontstaan bij het huidige grondgebruik. Hier moet de sponswerking van de bodem versterkt worden en het watersysteem aangepast worden om het water zo goed mogelijk vast te houden. Ook zullen andere teeltsystemen nodig zijn die beter passen bij het nieuwe klimaat.
   Er zijn ook agrarische percelen die juist risico lopen op overstroming. Door de maatregelen in de verdrogende delen van de gemeente neemt dit risico af. Maar ook hier zal bij het kiezen van gewassen, rekening moeten worden gehouden met het nieuwe klimaat. Enkele straten binnen de kom kunnen bij hevige regenval onder lopen. Daarop passen we onze riolering aan. Dat aanpassen duurt wel lang. In de tussentijd werken we samen met inwoners in deze straten om het binnen lopen van het regenwater in de huizen te voorkomen.