Zonneparken en windmolens

Actueel

Op dit moment neemt de gemeente geen aanvragen voor zonneparken of windmolens in behandeling. Dit besluit heeft de gemeente genomen, omdat het elektriciteitsnetwerk geen nieuwe grote aansluitingen meer aan kan. Zodra er weer aansluitruimte op het netwerk komt, willen we voorrang geven aan zonnevelden op daken.

We gaan wel graag in gesprek over plannen met een lange doorlooptijd (enkele jaren) die oplossingen bieden voor onze gebiedsopgaven. Te denken valt aan gebiedsgerichte plannen waarbij zowel stoppende als blijvende boeren en natuurbeheerders betrokken zijn.

Regionale Energie Strategie (RES)

Klimaatneutraal in 2050: daar gaan we voor in Asten! Hiervoor volgen we de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven. In Asten is deze strategie vooral gericht op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie via daken. Lees de samenvatting hieronder.

Zoekgebied zonne-energie Asten

In de RES staat voor Asten specifiek het zoekgebied voor zonne-energie benoemd. In het zoekgebied zoeken we samen met (met name) agrariërs naar mogelijkheden om opwek van energie te combineren met het verduurzaming van hun bedrijf. Onderzoeken naar de mogelijkheden hiervoor lopen. Bent u grondeigenaar en wilt u verduurzamen? Wij nodigen u uit om met ons te bespreken hoe energieopwek daaraan een bijdrage kan leveren.

Neem contact op met Maaike van Jole, programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten of met Jori Meulendijks, programmamanager Transformatie buitengebied.

Het zoekgebied voor zonne-energie in Asten:

Let op: we nemen geen enkelvoudige plannen voor een zonneweides in behandeling. Een plan voor een zonneweide moet altijd onderdeel zijn voor een groter plan waarmee de doelen voor het gebied worden gediend.