Starterslening

Als u als starter een huis wilt kopen, maar de hypotheek is te hoog, dan kan de gemeente u helpen met een starterslening. 
Er mag maar een beperkte hoeveelheid startersleningen worden uitgeven, daarom toetsen we uw aanvraag.
Wij wensen u veel succes met het kopen van uw eerste huis. 

Voorwaarden

Met een starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief de bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen.
De starterslening geldt op basis van de gewijzigde verordening vanaf 15 maart 2023

 • U (en uw eventuele medeaanvrager) bent meerderjarig.
 • U bent (of indien sprake is van twee aanvragers, één van beide is) jonger dan 36 jaar.
 • Het is uw eerste koopwoning.
 • U koopt een (nieuw te bouwen) woning in de gemeente Asten.
 • Uw hypotheek is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De maximale koop(/-aanneem) som voor het verkrijgen (verwervingskosten) van de woning mogen niet hoger zijn dan € 405.000,00 (NHG-grens) inclusief verbeterkosten en meerwerk.
 • U maakt geen gebruik van andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die in strijd zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.
  Meer informatie vindt u op de website NHG, website SVn of via uw geldverstrekker.
 • De benodigde starterslening bedraagt maximaal € 50.000,00.
 • U moet zelf in de woning gaan wonen.

Aanvragen

 • U stuurt een door partijen getekende koop- of koop-/aannemingsovereenkomst en een kopie van het legitimatiebewijs van de koper(s) toe.
 • Hierna ontvangt u een aanvraagformulier van de gemeente. Vul dit formulier in overleg met uw financieel adviseur in.
 • Stuur de aanvraag naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Toch geen starterslening?

 • Neem in de Koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op specifiek voor de starterslening. Zo kunt u onder de koop uitkomen als u de starterslening niet (tijdig) kunt krijgen.