Stoken

Voor het stoken van vuur om snoeihout te verbranden, hebt u een ontheffing nodig. Een ontheffing dient u zes weken voor het stoken aan te vragen. Met een ontheffing mag u alleen stoken op terreinen buiten de bebouwde kom.
Stoken mag alleen in de stookperiode maart/april of november/december. U doet minstens 24 uur voor het stoken een melding bij de gemeente.

Voorwaarden

  • De brandstapel moet minimaal 50 meter van bebouwing, brandbare objecten en de openbare weg zijn en minimaal 100 meter van natuurgebieden. 
  • Stoken is verboden op zon- en feestdagen.
  • Bij felle wind en bij zeer grote droogte mag u geen gebruik maken van de ontheffing. U dient te checken op natuurbrandrisico.nl welke fase van kracht is binnen deze regio. Wanneer natuurbrandrisico fase 2 van kracht is mag er niet gestookt worden. Aanwijzingen van politie/brandweer en toezichthouders van de gemeente moeten direct worden opgevolgd. 
  • Als er een stookverbod geldt, mag u geen gebruik maken van de ontheffing en dus niet stoken.
  • Alle voorwaarden en regels staan in het stookbeleid (Lees voor)(pdf, 0.1 MB) .

Kampvuur

Kampvuren en sfeervuren vallen niet onder het stookbeleid (om snoeihout te verbranden). Hiervoor is geen ontheffing noodzakelijk. Op een vaste stookplaats is een kampvuur toegestaan mits het houden van een kampvuur in verenigingsverband plaatsvindt. 
Vanwege de veiligheid moet u minimaal 24 uur voor de start van het kampvuur dit melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Asten.

Bij felle wind en zeer grote droogte mag u geen kampvuur organiseren. U moet vooraf controleren op natuurbrandrisico.nl welke fase van kracht is binnen deze regio. Wanneer natuurbrandrisico fase 2 van kracht is mag er geen kampvuur gehouden worden. Aanwijzingen van politie/brandweer en toezichthouders van de gemeente moeten direct worden opgevolgd.

Kosten

Per stookperiode: € 67,70

 

 

Op deze pagina