Wateroverlast

Door extreme regenval kunnen op diverse plekken straten blank komen te staan. Brandweer, politie en gemeente werken met man en macht om de wateroverlast weg te nemen. Zij pompen water weg uit gebouwen, zetten straten af en leggen waar nodig putdeksels terug.

Risico’s beperken

De meeste straten zijn zo ingericht dat er een hoeveelheid water op kan staan zonder dat dit schadelijk is voor woningen en bedrijven. Waar u wel rekening mee moet houden, is dat het regenwater vermengd kan zijn met rioolwater en dat er putdeksels los gekomen kunnen zijn.
Wij roepen u dan ook op om:

  • niet door het water te lopen of te fietsen, alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat u anderen wilt helpen
  • uw kinderen niet in het water te laten spelen, rioolwater is slecht voor de gezondheid. Bovendien kunnen de kinderen in een open put vallen. U kunt zich voorstellen hoe gevaarlijk dit is
  • niet met uw auto door ondergelopen straten te rijden. Dit veroorzaakt een golfslag en dat zorgt voor nog meer wateroverlast en schade in woningen en andere gebouwen. Ook kunnen er putdeksels weggespoeld zijn, waardoor u met het wiel van uw auto in de put kunt rijden. Dit kan flinke schade aan uw voertuig opleveren.

Help elkaar

Heeft u familie, vrienden of buren die zich niet of minder goed kunnen redden? Kijk dan naar hen om. Bent u op vakantie of om een andere reden niet thuis? Zorg er dan voor dat iemand uw huis in kan om te controleren of er water in de woning staat en of de stroom niet is uitgevallen.

Rol gemeente en brandweer

De gemeente kan ondergelopen straten afzetten en putdeksels terugleggen. Na afloop van de bui zet de gemeente zich in om zo snel mogelijk de wegen weer schoon te krijgen. De gemeente is voor meldingen bereikbaar op telefoonnummer 0493-671 212.

De brandweer zal altijd proberen te helpen. De manier waarop kan variëren. Denk hierbij aan het geven van adviezen, het afzetten van gebieden of het leegpompen van kelders. In geval van bijkomende gevaren zoals elektriciteit of instorting zal de brandweer altijd de situatie proberen te stabiliseren of op te lossen. In geval van hevige regenval kan het wat langer duren voordat de brandweer ter plaatse is in verband met de hoeveelheid meldingen. Spoedmeldingen, zoals een ongeval of brand door blikseminslag, gaan voor.
Het verzoek is om alleen 112 te bellen als er sprake is van een spoedeisende situatie. In andere gevallen belt u met 0900-8844.

Waterschade in of om mijn woning

Heeft u schade, maak dan foto’s en meld dit met een uitgebreide beschrijving van de schade bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u een huurwoning heeft, kunt u contact opnemen met uw verhuurder (woningcorporatie).

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie bij water in uw kelder, bijvoorbeeld omdat er elektriciteit zit, belt u met de brandweer via het alarmnummer 112. Het is dan sowieso verstandig dat u zelf de stroom uitschakelt. Dit kunt u doen in de meterkast. Is er geen gevaarlijke situatie, dan kunt u het best contact opnemen met een rioolbedrijf of een loonwerker. Zij beschikken vaak over de benodigde pompinstallaties en tankwagens.
Let op: als het water buiten op de straat nog tot boven de drempel van uw woning staat, heeft het vaak nog geen zin om te gaan pompen. Het water zal dan net zo snel weer terug stromen.

Straat onder water

U kunt eigenlijk niets doen. Vaak zakt het water binnen een paar uur weer. Het enige wat u wel kunt doen, is de gemeente bellen om het te melden. Dit kan op telefoonnummer 0493-671 212. Zij kunnen dan bekijken of er een oplossing bestaat. Leeg pompen is vaak (zeker in eerste instantie) geen optie, omdat het water op andere plekken dan ook nog hoog staat en net zo snel weer terug komt. De brandweer pompt geen straten leeg, tenzij er sprake is van acuut gevaar.

Als de putdeksels wegspoelen, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat zij het kunnen herstellen. Als er sprake is van acuut gevaar, kunt u contact opnemen met de brandweer via 112. Mogelijk kunt u de open put zelf al afzetten met pionnen of een lint spannen.

Afgesloten straat

Als de straat is afgesloten dan is daar een reden voor. Meestal is het water binnen een paar uur weg en kunt u er weer door. Als het niet om een noodsituatie gaat, is het in ieders belang om niet door de straat te rijden en de situatie af te wachten. Als er een calamiteit is, belt u met 112 en meldt u dat de straat is afgesloten. Dan worden er passende maatregelen genomen.

Met een auto door water rijden

Het kan zijn dat het water nog niet echt op het niveau van de huizen staat, maar als u door de straat rijdt ontstaat er een golfslag. Dit kan leiden tot nog meer wateroverlast en schade. Ook kunnen er putdeksels weggespoeld zijn, waardoor u met het wiel van uw auto in de put kunt rijden. Dit kan flinke schade aan uw voertuig opleveren.

Spelen in water/plassen

Het regenwater dat op straat staat, kan vermengd zijn met rioolwater. Dat is slecht voor de gezondheid. Bovendien kunnen de kinderen in een open put vallen. U kunt zich voorstellen hoe gevaarlijk dit is.

Wegdek verzakt

Dit kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer 0493-671 212 of via het meldformulier. Als het een gevaarlijke situatie oplevert, kunt u dit ook aan de hulpdiensten melden.

Beschikbaarheid zandzakken

Nee, de gemeente heeft geen zandzakken beschikbaar. De brandweer heeft ook geen zandzakken beschikbaar. U kunt het beste vuilniszakken of kussenslopen gebruiken en die vullen met zand.

Rioolafval of slib op straat

Geeft u dit door aan de gemeente via 0493-671 212 of via het meldformulier. Wij laten de straat dan zo snel mogelijk vegen.

Rioolafval in de tuin

U kunt het afval in uw eigen kliko doen. Als dat niet lukt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente en wordt het afval opgehaald. Per locatie bekijken we wat de beste manier is.

Land vol water

De brandweer of gemeente kan hier helaas niets in betekenen. U dient dit bij uw verzekeringsmaatschappij te melden. Als u een dompelpomp heeft, kunt u het water zelf wegpompen naar een sloot of beek. U kunt hiervoor ook een loonwerker inschakelen. Bent u aangesloten bij de ZLTO, dan kunt u contact met hen opnemen. Zij hebben ervaring met deze situaties en kunnen u adviseren.
Let op: als de sloot of de beek nog helemaal vol water staat, heeft het nog geen zin om te gaan pompen. Het water zal dan net zo snel weer terug stromen.

Extreme regenval

Als gevolg van de klimaatverandering komt in Nederland steeds vaker extreme regenval voor. Vooral in de zomermaanden is dit het geval. In korte tijd kan er zoveel regen vallen dat bepaalde gebieden korte of langere tijd onder water komen te staan. 

Uzelf voorbereiden

Houd de weersvoorspellingen in de gaten. Let op de codes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de aanwijzingen op. Extreme regenval kan echter ook heel plaatselijk zijn, zich onverwacht aandienen of zich extremer voordoen dan de verwachtingen waren. Houd dus ook de lokale en regionale berichtgeving in de gaten.

Uzelf echt voorbereiden zoals dingen op voorhand klaarleggen is niet echt nodig. Vuilniszakken of kussenslopen om te vullen met zand of handdoeken voor het afdichten van kieren zijn meestal wel voor handen in uw huis. U kunt een balkje of plankje maken wat u in openingen kunt plaatsen waar het risico groot is dat er water doorheen kan stromen. Als het eenmaal regent is het ook van belang dat u uw auto zo hoog weg zet dat er geen water in kan stromen. In kelders of bergingen kunt u er voor kiezen om geen of weinig spullen op de grond te zetten. U kunt deze spullen ook in kunststof bakken plaatsen.

Voorkomen wateroverlast

Naast de inspanningen die de gemeente en het waterschap leveren, bijvoorbeeld door het riool te vernieuwen, kunt u zelf als bewoner óók een rol spelen om wateroverlast te voorkomen. Op www.onswater.nl vindt u allerlei handige tips.