Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Asten is sinds 1 januari 2021 officieel actief. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het beleid binnen het Sociaal Domein. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de WMO, Jeugdhulp, Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Gezondheidsbeleid en Vrijwilligerswerk.

  • De adviesraad denkt al vroeg in het proces mee en geeft input vanuit de samenleving.
  • De adviesraad doet dit met behulp van signalen en opmerkingen die zij van inwoners krijgen.
  • Inwoners kunnen voor het geven van een mening, tip of opmerking rechtstreeks contact opnemen met de adviesraad.
  • De adviesraad kijkt hierbij altijd naar het gemeenschappelijke belang.
  • Meer weten? Kijk dan op de website van de adviesraad
  • Of neem contact op via e-mail: info@adviesraadsociaaldomeinasten.nl