Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Asten is sinds 1 januari 2021 officieel actief. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het beleid binnen het Sociaal Domein. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de WMO, Jeugdhulp, Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Gezondheidsbeleid en Vrijwilligerswerk.

  • De adviesraad denkt al vroeg in het proces mee en geeft input vanuit de samenleving.
  • De adviesraad doet dit met behulp van signalen en opmerkingen die zij van inwoners krijgen.
  • Inwoners kunnen voor het geven van een mening, tip of opmerking rechtstreeks contact opnemen met de adviesraad.
  • De adviesraad kijkt hierbij altijd naar het gemeenschappelijke belang.
  • Meer weten? Kijk dan op de website van de adviesraad
  • Of neem contact op via e-mail: info@adviesraadsociaaldomeinasten.nl

Vacature Leden Adviesraad Sociaal Domein Asten

De gemeente Asten wil graag actief bijdragen aan het welzijn van haar inwoners. We werken daarbij niet alleen vóór, maar ook steeds vaker samen mét onze inwoners.
Ben jij enthousiast en wil je graag met ons meedenken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De Adviesraad Sociaal Domein Asten adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alles wat te maken heeft met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen). De leden van de Adviesraad zijn dus in feite de ogen en oren van de gemeente en zij brengen signalen waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is binnen in het gemeentehuis. Op die manier kunnen we samen met onze inwoners werken aan het verbeteren van ons sociaal beleid. 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn samen met de reeds actieve leden van de Adviesraad Sociaal Domein op zoek naar inwoners van Asten die:

  • Betrokken zijn bij en binding hebben met inwoners die te maken hebben met de Wmo, de Jeugdweg of Participatiewet;
  • Bereid en in staat zijn mee te denken over het grotere geheel van het Sociaal Domein;
  • In staat zijn beleidsstukken te lezen of actief mee te denken over beleidsstukken, een visie te vormen en samen met de andere leden ons te adviseren vanuit het inwonersperspectief. 

Om deel te kunnen nemen aan de Adviesraad Sociaal Domein mag je geen politieke functie bekleden en niet in dienst zijn van de gemeente Asten of van een zorgaanbieder die actief is in de gemeente Asten.

Wat houdt het in? 

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein kun je de stem van de inwoners van Asten overbrengen richting de gemeente zodat we samen de wensen en behoeften van de inwoners kunnen vertalen naar (beter) beleid.
De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn gemiddeld eens per maand en vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen een kleine vergoeding die 1 x per half jaar wordt uitbetaald. 

Enthousiast? 

Stuur dan een berichtje naar info@adviesraadsociaaldomeinasten.nl 
Een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein neemt daarna contact met je op en informeert je over de verdere procedure.