Energietoeslag

Energietoeslag 2022

Inwoners die de eenmalige energietoeslag van € 1300,00 over het jaar 2022 hebben ontvangen, ontvangen in april 2023 automatisch een extra toeslag van € 500,00. 
Zij krijgen hierover in maart 2023 een brief over de betaling van € 500,00 met het verzoek om het bankrekeningnummer goed te controleren. Klopt het bankrekeningnummer, dan hoeft u niets te doen. Klopt het bankrekeningnummer niet, dan moet u dit doorgeven en een kopie van de bankpas verstrekken. De contactgegevens staan in de brief vermeld.
In april 2023 wordt het bedrag van € 500,00 dan automatisch overgemaakt.
De eenmalige energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd.

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd.
Meer informatie over de energietoeslag 2023 volgt later, als daar meer over bekend is.
Het is dus nog niet mogelijk om de eenmalige energietoeslag 2023 aan te vragen.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Sinds 7 februari 2023 is het Tijdelijk Noodfonds Energie van start gegaan. Dit is een landelijk opgezet initiatief.
Het Noodfonds kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 om een deel van de energierekening vergoed te krijgen. Tot 1 april 2023 kan het Noodfonds worden aangevraagd. 
Meer informatie en de voorwaarden kunt u vinden via www.noodfondsenergie.nl
 

Maatwerkregeling 2023

Sinds 9 januari 2023 kunnen inwoners van de gemeente Asten een aanvraag indienen voor een maatwerk energietoeslag.
Dit is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De regeling is bedoeld voor inwoners met financiële zorgen of een laag tot middeninkomen.
Als u voldoet aan de geldende voorwaarden, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Onis Welzijn.
 
Het belangrijkste signaal dat u hulp nodig heeft, is dat u financieel niet meer of moeilijk rondkomt als gevolg van een (te) hoge energierekening.
Als u daarover zorgen heeft, neem dan in ieder geval contact op met het meldpunt bij Onis Welzijn.
Misschien heeft u geen recht op een maatwerkregeling-energietoeslag, maar kunnen we u wel op andere manieren helpen.

Wie heeft recht op deze toeslag?

Inwoners met een laag tot een middeninkomen, komen in aanmerking bij:

 • Een netto laag inkomen (tot 120% van de norm Participatiewet), deze groep heeft ook recht op een eenmalige energietoeslag van de Rijksoverheid. 
 • Een netto middeninkomen (120% tot 250% van de norm Participatiewet).

Voorwaarden

 1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand. 
 2. Uw netto maandinkomen (en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld) mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen.
  Zie de onderstaande Tabel Inkomensnormen.
 3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen (energiequote). 
  Zie hieronder voor de berekening van de energiequote.
 4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moeten meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen (woonquote).
  Zie hieronder voor de berekening van de woonquote.
 5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen.
  Zie de onderstaande Tabel Spaargeldnormen.

Normen per 1-1-2023 zonder vakantietoeslag (vt)Netto-Inkomen (zonder vt) per maand voor de Maatwerk-energietoeslag is lager dan:
Alleenstaande € 2.840,00
Alleenstaande ouder (met minimaal 1 inwonend kind onder de 18 jaar)€ 3.651,00
Gehuwden/samenwonenden€ 4.057,00

De energiequote is het percentage van het netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.
Bijvoorbeeld:

 • Uw netto-inkomen is 3000 euro per maand, u betaalt 400 euro voorschot per maand aan het energiebedrijf.
  Het moet dan gaan om een voorschot op basis van het werkelijke energieverbruik op dit moment.
  De energielasten zijn dus 400 euro per maand.
 • U deelt 400 euro door 3000 euro. Dit is 0,133 en vermenigvuldigt dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3.
  De energiequote is dan 13,3%.
 • Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de energiequote niet lager zijn dan 15%.

De woonquote is het percentage van het netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.
Bijvoorbeeld:

 • Uw netto-inkomen is 2000 euro per maand, u betaalt 800 euro huur en krijgt 240 euro huurtoeslag.
  De woonlasten zijn 800 – 240 = 560 euro per maand.
 • U deelt 560 euro door 2000 euro. Dit is 0,28 en vermenigvuldigt dit met 100: 0,28 x 100 is 28.
  De woonquote is dan 28%.
 • Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de woonquote niet lager zijn dan 20%.

Normen per 1-1-2023Vermogen (banktegoed en spaargeld) in euro’s is lager dan:
Alleenstaand€ 15.210,00
Alleenstaande ouder€ 30.420,00
Gehuwd/samenwonend€ 30.420,00

Waar kunt u terecht?

Als u recht heeft op de maatwerkregeling, dan kunt terecht bij Onis Welzijn.
U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar maatwerk@oniswelzijn.nl. Of u kunt bellen naar 0493-441244 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). 

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan ook contact op. Ook als u geldzorgen heeft of vragen over geldzaken kunt u contact opnemen met Onis Welzijn.

Infographic Checklist Maatwerk energietoeslag

Checklist: Voor wie is de maatwerk energietoeslag gemeenten Asten en Someren?

 1. Rondkomen
  • Heeft u problemen met rondkomen?
 2. Energiekosten
  • Is uw energievoorschot hoger dan 242 euro per maand?
 3. Inkomen
  • Moet u rondkomen van de onderstaande bedragen per maand?
   Normen per 1-1-2023 zonder vakantietoeslag (vt)Netto-Inkomen (zonder vt) per maand is lager dan:
   Alleenstaande € 2.840,00
   Alleenstaande ouder (met minimaal 1 inwonend kind onder de 18 jaar)€ 3.651,00
   Gehuwden/samenwonenden€ 4.057,00
 4. Energiequote
  • Betaalt u meer dan 15% van uw netto inkomen aan de energienota?
 5. Voorwaarden
  • Er gelden extra voorwaarden: we kijken ook naar vermogen en woonlasten.
 6. Maatwerk
  • Misschien heeft u recht op een maatwerk energietoeslag.
 7. Melden
  • Neem contact op met maatwerk@oniswelzijn.nl 0493-441244 ma t/m vr 10.00 tot 12.00 uur

Hulp nodig bij invullen? 

U kunt elke maandagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur binnenlopen bij de open inloop van Hulp bij Formulieren van Onis Welzijn, Emmastraat 9, 1e verdieping. 

Acute problemen met de betaling van uw energierekening?

Heeft u problemen met de betaling van uw energierekening? Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met de energieleverancier? Of dreigt u afgesloten te worden van energie? Dan heeft u direct hulp nodig. Neem contact op met schuldhulpverlening van Onis Welzijn via het mailadres: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of via telefoon: 0493 441234. Blijf niet rondlopen met geldzorgen maar neem contact op. Daarmee voorkomt u vaak grotere problemen.

Energiebesparende maatregelen

Heeft u vragen over energiebesparing of duurzaam gebruik van energie in huis? De gemeente kan u helpen met informatie.
Of kijk op de websites van Energiehuis Slim Wonen en Milieu Centraal.

Overige vragen over zorg en ondersteuning

Heeft u nog andere vragen over zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met Sociaal Team Asten, via telefoonnummer: 0493 - 671 234 of via e-mail: sociaalteam@asten.nl