Energietoeslag 2023

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag 2023. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden.

De energietoeslag 2023 telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die u van de belastingdienst ontvangt.

U kunt de energietoeslag 2023 tot 1 juli 2024 aanvragen.
Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren:

 • Aanvraagformulier energietoeslag 2023 
 • Aanvraagformulier Energietoeslag Zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers

Bent u werkzaam als zelfstandig ondernemer? Dan moet u gebruik maken van het aanvraagformulier energietoeslag voor zelfstandigen.

Voorwaarden Energietoeslag 2023

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag 2023?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • Hoofdbewoner bent van een huishouden
 • In de gemeente Asten woont
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • U en uw eventuele partner een gezamenlijk inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Bekijk de actuele normen en bedragen op de normenkaart

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen  van u en uw eventuele partner.
Zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee.
Als inkomen tellen onder andere wel mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, Anw, Pw of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Inkomsten uit een pgb, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht
 • Periodieke giften
 • Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend

Vrijlatingen 2023

Ontvangt u een Wajong uitkering, AOW en/of een pensioen? Dan mag u de hier onder genoemde vrijlatingen van uw netto inkomen aftrekken. 

 • Jonggehandicaptenkorting: € 68,33 
 • AOW: € 5,00 per persoon
 • Pensioen alleenstaande: € 25,15 
 • Pensioen gehuwden: € 50,30                        

U ontvangt de energietoeslag 2023 niet als u: 

 • Jonger dan 21 jaar bent
 • Student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering meer ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt
 • In een instelling woont (zorg of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), waarbij de instelling de energiekosten betaalt en deze kosten niet apart bij u in rekening worden gebracht
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft.

Hulp nodig?

Neem dan contact op met het Sociaal Team Asten via telefoonnummer: 0493-67 12 34 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur) of via mailadres: sociaalteam@asten.nl.
U kunt ook kijken op de website van Sociaal Team Asten.
Het Sociaal Team Asten zit in Gemeenschapshuis 't Kwartier, Kerkstraat 10, Asten en heeft iedere dinsdag en donderdag een inloop zonder afspraak tussen 09.00 en 12.00 uur.