Eenmalige energietoeslag

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd.
Meer informatie hierover volgt op een later moment als daar meer over bekend is. 

Verhoging eenmalige energietoeslag met € 500,00

Het Rijk heeft begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van € 800,00 wordt verhoogd met € 500,00, waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal € 1300,00 bedraagt. Met de verwerking van deze verhoging zijn we direct aan de slag gegaan.

Wat betekent dit voor u?

U heeft uw eenmalige energietoeslag al ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. De verhoging van € 500,00 wordt in de laatste week van oktober 2022 vanzelf op uw bankrekening gestort. U ontvangt hierover nog een brief.

U heeft een aanvraag ingediend voor de eenmalige energietoeslag, maar nog geen betaling ontvangen? 
U hoeft geen extra aanvraag in te dienen. Wanneer u voor 1 oktober 2022 een betaling van € 800,00 ontvangt, wordt het bedrag van €500,00 automatisch aan u betaald in de laatste week van oktober 2022.
Als u na 1 oktober 2022 de betaling gaat ontvangen, dan maken we een bedrag van € 1300,00 over op uw rekening.

Iedereen die er recht op heeft, krijgt hetzelfde bedrag. Deze regeling wordt namens Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. 

Voor wie?

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Voor de hogere inkomens volgt er een andere regeling. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. Een laag inkomen is het netto inkomen van u en uw partner en mag gezamenlijk niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm (Participatiewet uitkering). In de tabel onder ‘Inkomenstabel juli 2022’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen of twijfelt u? Neem dan contact op met Peelgemeenten. De contactgegevens van de Peelgemeenten vindt u onderaan onder het kopje ‘Zelf een aanvraag doen’. 

 • Inkomenstabel juli 2022
Van 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande€ 1.256,08
Alleenstaande ouder€ 1.614,96
Gezamenlijk inkomen gehuwden, beiden nog geen pensioen€ 1.794,40
PensioengerechtigdenMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwoont met 1 of meer volwassenen€ 1.397,27
Gezamenlijk inkomen gehuwden waarvan 1 of beiden pensioengerechtigd€ 1.892,81

*De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact op met de klantbegeleiders minimaregeling van Peelgemeenten. 

Welke inkomens tellen mee?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit winst/eigen bedrijf
 • Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden.
 • Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie
 • Pensioen.
 • Heeft u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • Heeft uw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen.

Voorwaarden

 • Per huishouden wordt één keer een eenmalige energietoeslag betaald. 
 • Als u een woonruimte deelt met anderen, dan kan alleen de hoofdbewoner de eenmalige energietoeslag krijgen. De hoofdbewoner is degene die het energiecontract heeft met de energieleverancier en de maandelijkse voorschotten betaalt. Dat controleren we aan de hand van een bankafschrift (kopie).
 • U moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Asten. 
 • U moet bewijsstukken (kopieën) van uw identiteit en inkomen laten zien.

Wat moet u doen?

Een aantal inwoners die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag hebben we in beeld. Dit zijn inwoners die: 

 • Op 1 maart 2022 een uitkering van Senzer ontvangen;
 • In een minnelijk schuldsaneringstraject zitten;
 • Gebruik maken van één van onze minimaregelingen (bijdrage voor maatschappelijke participatie/Meedoen of aanvullende zorgverzekering)

Aan deze huishoudens die al bekend zijn én die voldoen aan de voorwaarden gaan we de toeslag automatisch uitbetalen. Deze uitbetaling vindt eind april plaats. Het bedrag staat dan begin mei op uw rekening. 

Heeft u begin mei geen automatische betaling van de energietoeslag ontvangen, maar heeft u wel recht op de toeslag, dan kunt u zelf een aanvraag doen. Dit kan vanaf 2 mei 2022.

Zelf een aanvraag doen

De Peelgemeenten voert de eenmalige energietoeslag uit. Heeft u niets ontvangen, maar bent u van mening dat u wel in aanmerking komt en voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zelf een aanvraag doen. Vanaf 2 mei kunt u het aanvraagformulier downloaden. U moet het dan zelf uitprinten, invullen en ondertekenen.

Heeft u geen printer? U kunt het formulier ook op papier krijgen. Dit kan door op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bellen met Sociaal Team Asten op telefoonnummer (0493) 671 234. U krijgt het formulier dan per post toegestuurd. U kunt ook een papieren formulier ophalen bij Sociaal Team Asten aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Het ondertekende aanvraagformulier kunt u tezamen met eventuele bewijsstukken aanleveren bij onderstaande adressen:

Contactgegevens team minimaregelingen van Peelgemeenten Ter attentie van ‘Peelgemeenten, team minimaregelingen’
E-mailadres voor verzending via e-mailmp@peelgemeenten.nl
Brievenbusadres voor het zelf afgevengemeentehuis Deurne, Markt 1 Deurne
Antwoordnummer voor verzending via de post Antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne
Telefoonnummer voor vragen over de aanvraag of de betaling088 50 13 300 (keuze 3)
Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur

 

Betaling eenmalige energietoeslag

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.

Hulp nodig bij invullen? 

U kunt elke maandagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur binnenlopen bij de open inloop van Hulp bij Formulieren van Onis Welzijn, Emmastraat 9, 1e verdieping. 

Acute problemen met de betaling van uw energierekening?

Heeft u problemen met de betaling van uw energierekening? Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met de energieleverancier? Of dreigt u afgesloten te worden van energie? Dan heeft u direct hulp nodig. Neem contact op met schuldhulpverlening van Onis Welzijn via het mailadres: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of via telefoon: 0493 441234. Blijf niet rondlopen met geldzorgen maar neem contact op. Daarmee voorkomt u vaak grotere problemen.

Veel gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de energietoeslag. We hebben daarom de meestvoorkomende vragen én antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Energiebesparende maatregelen

Heeft u vragen over energiebesparing of duurzaam gebruik van energie in huis? De gemeente kan u helpen met informatie.
Of kijk op de websites van Energiehuis Slim Wonen en Milieu Centraal.

Overige vragen over zorg en ondersteuning

Heeft u nog andere vragen over zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met Sociaal Team Asten, via telefoonnummer: 0493 - 671 234 of via e-mail: sociaalteam@asten.nl