Evenement organiseren

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Voorbeelden zijn een vlooienmarkt, festival, braderie, optocht, straatfeest, sponsorloop etc. 
Bekijk voor meer informatie het evenementenbeleid (Lees voor)(pdf, 2.3 MB) .
Neem vóórdat u een aanvraag doet, eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 0493-671212 of per mail: gemeente@asten.nl. U kunt dan uw plannen voorbespreken.

Aanvragen vergunning

In verband met de coronacrisis kan de behandeling van een aanvraag langer duren. Dit komt doordat er extra eisen worden gesteld aan te vergunnen evenementen.

 • U doet uw aanvraag minimaal acht weken voor het evenement.
 • Bij een grootschalig evenement (meer dan 500 personen) ontvangen wij de aanvraag twaalf weken van te voren.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren.
 • Zolang er stukken ontbreken, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Drank schenken

Brandveiligheid

 • Voor het brandveilig gebruik van 'niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d. zijn landelijke regels.
 • U hebt geen vergunning nodig maar moet mogelijk wel een melding doen.
 • U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als u:
  • al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit
  • een evenementenvergunning nodig heeft.
  • In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag
 • U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:
  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst, bijvoorbeeld een bijeenkomsttent, tribune of een podium.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen.
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.
  • De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.
  • Hiervoor gebruikt u het Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Lees voor)(pdf, 0.2 MB) .

Kosten

 • Afhankelijk van uw evenement