Horecaterras

Voor het opstellen van een terras heeft u als horecaondernemer geen vergunning nodig, maar er is wel beleid en er zijn nadere regels van toepassing. Als op het terras alcohol wordt geschonken, dan moet het terras als locatie op de Alcoholwetvergunning staan.

Terras tijdens evenement

Is het terras tijdens een evenement opengesteld? Dan hebt hiervoor een ontheffing artikel 35 Alcoholwetvergunning nodig.

Kosten

  • Voor het (gedeeltelijk) gebruiken van gemeentegrond betaalt u jaarlijks een vergoeding (een soort huur van gemeentegrond).
  • Bekijk de bedragen voor de terrasvergoeding.

Op deze pagina