Burgerinitiatieven

De gemeente Asten verwelkomt initiatieven van haar inwoners. Graag denken wij met u mee om deze burgerinitiatieven mogelijk te maken. 
Er is een beperkt budget beschikbaar om burgerinitiatieven ondersteunen. Het is de bedoeling dat initiatiefnemers zelf bereid zijn om er tijd en energie in te steken.

  Criteria kleine initiatieven

  • Kleine initiatieven worden zelfstandig door de organisatie afgewikkeld. 
  • Benodigd budget is beschikbaar uit bestaand budget van de budgethouder en/of er is een bedrag benodigd tot € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven.
  • Daarnaast wordt er voldaan aan de vier onderstaande criteria:
  1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.
   • transformatie buitengebied;
   • vitale kernen;
   • centrumontwikkeling;
   • klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
  2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
  3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
  4. Het initiatief kan bekostigd worden uit bestaand budget van de budgethouder en/of uit het budget burgerinitiatieven.

  Criteria grote initiatieven

  • Grote initiatieven worden eerst aan de raad voorgelegd.
  • Er zijn geen financiële middelen beschikbaar binnen bestaand budget van de budgethouder en/of er wordt een hogere bijdrage dan € 5.000,00 - tot een maximum van € 50.000,00 - (*) uit het budget Burgerinitiatieven gevraagd. 
  • Daarnaast wordt er voldaan aan de drie onderstaande criteria:
  1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.
   • transformatie buitengebied;
   • vitale kernen;
   • centrumontwikkeling;
   • klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
  2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
  3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?

  Wanneer aan deze criteria voldaan is, wordt het initiatief intern verder opgepakt.
  In de vorm van een procesvoorstel inclusief financieringsvoorstel worden de onderstaande punten via het college aan de raad voorgelegd:

  • Is er politiek draagvlak voor het initiatief?
  • Is er de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke capaciteit) en onder welke voorwaarden?
  • Hoe wil het college en/of raad zelf betrokken worden bij het initiatief?

  Na akkoord van de raad wordt het burgerinitiatief als een project opgestart.

  (*) Extra toelichting:

  • De raad heeft altijd de keuze om maatwerk toe te passen: in bijzondere omstandigheden kan flexibiliteit wenselijk zijn (bijvoorbeeld indien na co-financiering net iets meer dan € 50.000,00 van de gemeente gevraagd wordt). De mogelijkheid daartoe hangt mede af van het aantal grote burgerinitiatieven dat in een jaar ontvangen wordt ten opzichte van het beschikbare totaalbudget hiervoor bij de gemeente Asten. 
  • Een burgerinitiatief zal altijd in zijn totaliteit en in samenhang integraal beoordeeld worden. Er kan bijvoorbeeld geen sprake zijn van het in ‘stukken hakken’ van een initiatief of het in delen indienen van een initiatief door meerdere initiatiefnemers. Tevens zijn de basisbeginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet etc.) algemene uitgangspunten in de beoordeling van een burgerinitiatief. Dus los van de Toekomstagenda Asten2030 kan het zijn dat een initiatief wordt afgewezen om redenen van basisbeginselen. 

  Afgeronde en lopende burgerinitiatieven 

  • Kinderdisco Asten
  • Bushokje Meijelseweg in Heusden
  • Renovatie Processiepark Ommel
  • Opstarten Alzheimercafé Peelland
  • Realiseren zorghuis Heusden
  • Renovatie Vorstermansplein Heusden
  • Eén Gemeenschapshuis in Asten
  • Bike Park Asten (mountainbikeroute)
  • Bijenhotels
  • Buurtschuur buurtvereniging Eikelaar
  • Summerkids Festival Asten (kindervakantiewerk)
  • Klasseboeren De Peel (leren in de praktijk)
  • Kwiekbeweegroute Ommel
  • Burgerschuldhulp Asten-Someren
  • Bijenbos Asten
  • 75 jaar vrijheid in Ommel
  • Plaatsen van een plaquette op voormalig MAVO terrein
  • Initiatief Lokaal doorbazen
  • NA meeting (Narcotics Anonymous)
  • Goed voor elkaar (voorbereiden van ouderen om langer thuis te blijven wonen)
  • Meer groen langs enkele gevels in de Sterrenwijk
  • Skatepark Asten
  • Ommel 1000+
  • Renovatie Kosmosplein
  • Inzaaien bloemenmengsel Volkstuinen
  • Aanleg zitgelegenheid Vlasveldje
  • Renovatie Kapel St. Jozefstraat
  • Brandstof tbv groenteam Eikelaar en Hondenlosloop terrein
  • Aanleg leer/ontdek pad Bijenbos

  Samen maken wij Asten, Heusden en Ommel toch een beetje mooier.

   Meer weten?

   Burgerinitiatieven

   Kaart van Asten met burgerinitiatieven

   Burgerinitiatieven (lijstweergave)

   Kaart van Asten met burgerinitiatieven

   Kinderdisco Asten

   Bushokje Meijelseweg

   Renovatie Processiepark

   Alzheimercafé

   Locatie: de Beijaard

   Zorghuis Heusden

   Bike Park Asten

   Bijenbos, leer/ontdekpad en bijenhotel

   Kwiekbeweegroute

   Plaquette voormalig MAVO terrein

   Skatepark Asten

   Renovatie Kosmosplein

   Inzaaien bloemenmengsel Volkstuinen

   Bankje Vlasveldje

   Renovatie kapel St. Jozefstraat

   Bijenhotel

   Bijenhotel

   Bijenhotel

   Brandstof tbv groenteam Eikelaar

   Brandstof tbv groenteam Hondenlosloop terrein