Reclamebelasting

U bent belastingplichtig als u één of meer reclameobjecten heeft op of bij uw vestiging binnen in het centrum. Het gaat om de reclameobjecten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. De gebruiker van het pand betaalt de belasting. De opbrengst wordt ingezet voor structurele financiering van het ondernemersfonds voor activiteiten die de economische aantrekkelijkheid van het centrum versterken.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Kosten 2024

  • Minimaal € 265,00 en maximaal € 510,00.
  • De hoogte is afhankelijk van de WOZ-waarde

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken

Bekijk ook