WOZ en onroerend zaakbelasting (OZB)

Als u eigenaar bent van een woning of eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand, winkel, kantoor of een stuk grond, betaalt u elk jaar onroerend zaakbelasting (OZB). De hoogte van deze belasting is een percentage van de WOZ-waarde.

 • Belastingen op onroerende zaken (alle gebouwen en de grond waarop ze staan en ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw).
 • Er zijn twee soorten OZB: 
  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen.
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.
 • Betaling gebeurt via gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.
 • U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

WOZ-waarde/OZB

 • De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum.
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, et cetera.
 • Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw pand geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen.
 • Eigenaren van een onroerende zaak, krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking toegezonden met daarop de vastgestelde waarde (WOZ-waarde).
 • Huurders van een huurwoning krijgen jaarlijks ook een WOZ-beschikking omdat de WOZ-waarde van belang is bij de bepaling de maximale huur.
 • De WOZ-waarde gebruiken we voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen, rijksbelasting en waterschapslasten.
 • Taxatieverslagen kunt u aanvragen bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Tarieven 2024

Type onroerend goedSoort OZB met tarief
woningeneigenarenbelasting  0,1051 %
niet-woningeneigenarenbelasting  0,2810 %
niet-woningengebruikersbelasting 0,2395  %

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Hebt u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl, bel naar: (088) 551 0000 of bekijk de meest gestelde vragen

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken.

WOZ-waardeloket

Op de website van het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van woningen in Asten online bekijken.