Nieuws

Tijdelijke sluiting zwembad De Schop

20 augustus 2019

Gedurende de zomersluiting is de vloer, in de douche-, omkleedruimte en gangen voorzien van een nieuwe coating. Tijdens de verwerking van de vloer is door de aannemer abusievelijke de verkeerde coating gebruikt. Hierdoor voldoet de vloer niet aan...

Praat mee op 4 september over onze lokale democratie

20 augustus 2019

In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in de gemeente Asten. Met deze enquête is een ‘foto’ gemaakt van onze huidige lokale democratie. Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoordden online...

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 27 augustus ivm nieuwbouw gemeenschapshuis

15 augustus 2019

Op 27 augustus a.s. om 19.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats in de Klepel. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de locatiekeuze en wordt inzicht gegeven in het vervolg van het proces. Voor meer informatie: Pagina...

Cursus ‘Omgaan met iemand met de ziekte dementie’

15 augustus 2019

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’...

Afval of grondstof? Breng reststromen gratis in kaart

15 augustus 2019

Papier van landbouwmateriaal, veevoer van wortelschraapsel of je bedrijf verwarmen met de restwarmte van de buurman. Futuristische voorbeelden? Helemaal niet. Sterker nog, het kan al! De komende jaren wordt door de overheid vol ingezet op een...

Mini Expositie Death Valley de Peel in Gemeentehuis Asten

25 juli 2019

Sinds 18 juli 2019 is in het gemeentehuis de mini expositie Death Valley de Peel te zien. Er staan 4 verhalen centraal:* Het verhaal over het drama van de familie Klaus en Michiels uit Ommel* Het verhaal over de burgemeesters Willem Wijnen en Piet...

Beperk de kans op natuurbranden FASE 2 van kracht - Extra alert!

15 juli 2019

Wist u dat het ‘natuurbrandseizoen’ weer is aangebroken? De prachtige natuur nodigt mensen uit voor een mooie wandel- of fietstocht door de heidevelden en het kleurrijke bosgebied. Een natuurbrand kan dit beeld drastisch veranderen. Kenmerkend is...

Uitkomsten bezuinigingsmaatregelen raadsvergadering Voorjaarsnota

15 juli 2019

De Voorjaarsnota die op 2 juli jl. is behandeld vormt de opmaat voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Zoals u weet dient de gemeente Asten een bezuiniging  te realiseren van € 3,5 miljoen. De raadsfracties hebben op 2 juli jl. hun wensen...

Gemeenschapshuis: De locatie is bekend: Hoe gaan we verder?

09 juli 2019

Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.  Hiermee is bepaald dat het vernieuwde gemeenschapshuis –met ook de functies van Centrum De Beiaard daarin- vorm krijgt...

Regel het voortaan snel via mijnblink.nl

08 juli 2019

Blink verzorgt voor acht gemeenten de afvalinzameling en het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder de reiniging van uw omgeving en onkruidbestrijding. Daarnaast breidt Blink de online dienstverlening aan de inwoners van haar gemeenten meer en...