Nieuws

Proef verruiming sluitingstijden horeca

14 juni 2019

Op 16 mei 2019 hebben de gemeente Asten en de horeca het convenant ondertekend. In het convenant staan de gemaakte afspraken waaraan de partijen zich dienen te houden gedurende de pilot. De pilot heeft een looptijd van een jaar en eindigt op 15 mei...

Commissievergaderingen juni

11 juni 2019

In juni vergaderen de commissies op de onderstaande dagen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 11 juni: Raadscommissie Ruimte agenda commissie Ruimte12 juni: Raadscommissie Burgersagenda commissie Burgers13...

Actie Peelland Interventie Team Asten

07 juni 2019

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vandaag bij acties op vier locaties in de gemeente Asten controles uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente ook nog enkele controles uitgevoerd bij enkele locaties. Bevindingen Bij de controles zijn de...

Resultaten Quick scan lokale democratie

06 juni 2019

In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in de gemeente Asten. Deze enquête vormt een onderdeel van het programma Vitale democratie in Asten waarin we werken aan de cultuurverandering zoals opgenomen in de T...

Spelregels voor toekomstige burgerinitiatieven

03 juni 2019

De gemeenteraad van Asten juicht burgerinitiatieven van harte toe en wil deze graag faciliteren. Onlangs is ze akkoord gegaan met het vaststellen van een aantal spelregels hiervoor. Verder is een bedrag voor de ondersteuning van burgerinitiatieven...

Informatieavonden N279 Veghel-Asten

03 juni 2019

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is eind 2018 vastgesteld. Het doel is een toekomstbestendige N279. Dit is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar houden...

Kermis Heusden 2019

03 juni 2019

Het Vorstermansplein in Heusden staat van 14 juni tot en met 18 juni 2019 weer in het teken van de jaarlijkse kermis. Net als vorig jaar staan de attracties op het plein en aan de straatkant waarmee het een mooi geheel vormt met de horeca. Er is een...

Tweede ronde vaccinatiecampagne meningokokkenziekte

03 juni 2019

Vanaf dinsdag 11 juni 2019 start de tweede periode van de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze regio. Alle jongeren geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Tijdens...

Personen uitgeschreven uit basisadministratie

28 mei 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.38 of 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen. Hierin staat dat inwoners verplicht zijn om...

Platanenbladval niet alarmerend

28 mei 2019

In het platanenblad zit op diverse plaatsen momenteel een bladvlekkenziekte die de jonge bladeren deels in enkele dagen doet verschrompelen en afvallen. Het ziet er alarmerend uit, maar de schade voor de boom is beperkt. Herfstige platanen In en...