Nieuws

Voormalige gemeenschapshuis De Klepel tijdens Corona niet beschikbaar voor andere gebruikers dan gemeente.

23 september 2020

De gemeente Asten heeft als gevolg van de Coronacrisis het voormalige leegstaande gemeenschapshuis De Klepel noodgedwongen als eigenaar zelf in gebruik voor noodzakelijke activiteiten, zoals raadsvergaderingen, gemeentelijke bijeenkomsten en...

Vier openbare bluswatervoorzieningen in buitengebied Heusden

22 september 2020

Begin oktober krijgt het buitengebied van Heusden er vier openbare bluswatervoorzieningen bij. De reden is dat door aanpassing van de norm voor drinkwater, het aantal brandkranen is aangepast. Het leveren van bluswater is van invloed op de kwaliteit...

Herstart Alzheimer Café Peelland: Ervaringsverhalen centraal

22 september 2020

Het Alzheimer Café Peelland opent opnieuw haar deuren na de noodzakelijke Corona-onderbreking. Op dinsdag 6 oktober 2020 staat de eerste bijeenkomst na de herstart in het teken van de ervaringsverhalen van bezoekers. De Corona-periode raakt...

Klimaatbestendig Asten - Update

16 september 2020

Enquête over Regionale Energie Strategie uitgezet In het Nederlandse klimaatakkoord hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat ze regionale plannen gaan maken voor het besparen op energiegebruik, het opwekken van duurzame elektriciteit en...

Bladinzameling

16 september 2020

Vanaf 5 oktober 2020 worden er weer bladkorven geplaatst op vastgestelde locaties binnen de bebouwde kom van Asten, Heusden en Ommel. Deze blijven tot het einde van het jaar staan. In deze korven, die enkel bestemd zijn voor blad van bomen en...

Pas op extra kosten bij het maken van een afspraak via afsprakenloket.nl

10 september 2020

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die kosten hebben gemaakt bij het maken van een afspraak met de gemeente via afsprakenloket.nl. Er werd gevraagd een afspraak te maken én een bedrag over te maken van € 19,95. De...

Bericht van de burgemeester

08 september 2020

Beste inwoner, Inmiddels is de vakantie voor de meesten van u weer voorbij. Deze was dit jaar sowieso anders dan anders. Om gezondheidsrisico’s te vermijden kozen veel mensen voor een vakantie dichter bij huis en bij een annulering of negatief...

Subsidieronde voor sloop ongewenste bebouwing

08 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van € 150.000,00 vrijgemaakt voor het verlenen van subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied van de gemeente. De kosten worden gedekt uit het Fonds...

BSOB en gemeente Asten verstuurt betalingsherinneringen

08 september 2020

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze mensen tegemoet te komen versturen BSOB en de gemeente Asten niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betalingsherinnering. Wie ontvangt een...

Hoe inbraakveilig is uw woning? Doe de scan!

08 september 2020

De gemeente Asten biedt haar inwoners een gratis Veilig Wonen Scan aan, waarbij de woning wordt gecontroleerd op inbraakveiligheid. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voert de scans uit. Met de Veilig Wonen Scan is het...