Nieuws

Aanpassingen Beatrixlaan / een verkeersveilige schoolomgeving

26 november 2020

Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College wordt een nieuwe basisschool met kinderdagopvang gebouwd. Ten behoeve van de bouw van de school en kinderopvang wordt ook de schoolomgeving aangepast. Deze aanpassingen zijn erop gericht om te komen tot...

Verspreiding gemeentegids

26 november 2020

Deze en volgende week wordt de gemeentegids 2020-2021 verspreid. Vanwege corona en het noodgedwongen stil komen liggen van de acquisitie, is de planning wat verder doorgeschoven dan aanvankelijk voorzien. U vindt de gemeentegids –anders dan...

Actie voor extra handen in de zorg: Doet u mee?

26 november 2020

Vanwege personeelstekort loopt de zorg in de regio vast. Daarom gaan 21 wethouders uit Brabant-Zuidoost aan de slag om medewerkers in de zorg te helpen.  Dit doen ze door uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en stagiaires te vragen de zorg een...

Laag inkomen en hoge zorgkosten?

26 november 2020

Sluit dan de zorgverzekering af voor inwoners met een laag inkomen via de gemeente Asten. We hebben voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.  Wat is een laag...

Gratis mondkapjes voor minima

26 november 2020

Het is belangrijk dat iedereen mondkapjes draagt en kán dragen, in winkels, het gemeentehuis, de wachtkamer van de dokter enz. enz. Op die manier gaan we het aantal besmettingen met het coronavirus tegen.  Voor mensen met een minimuminkomen kan dat...

Vertrokken met onbekende bestemming oktober

26 november 2020

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.38 of 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger...

Werkzaamheden aan de Kokmeeuwenweg - Jan Smitslaan

23 november 2020

Van maandag 30 november tot vrijdag 11 december 2020 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan een deel van de Jan Smitslaan (Someren) en Kokmeeuwenweg (Asten-Heusden).  Hierdoor is dit deel in die periode afgesloten voor alle verkeer.  Er wordt een...

Commissievergaderingen november 2020

20 november 2020

In november vinden de commissievergaderingen plaats in De Klepel, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Maandag 23 november 2020: Commissie Burgers Agenda commissie Burgers Dinsdag 24 november 2020: Commissie Ruimte Agenda...

Meld Misdaad Anoniem

16 november 2020

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werken samen bij de aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit. De zes gemeenten zijn per 1 september een samenwerking aangegaan met Meld Misdaad Anoniem (M). Vanaf dat...

Subsidieplafond 2021

16 november 2020

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2021 voor de volgende incidentele subsidievormen een subsidieplafond ingesteld.   Subsidie Budget 2021 Activiteitensubsidie  € 15.000,= ...