• Home
  • Nieuws
  • Blog 16: Een inkijkje in het werkleven van de burgemeester

Blog 16: Een inkijkje in het werkleven van de burgemeester

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk schrijft in deze rubriek regelmatig over haar ervaringen, bevindingen en ontmoetingen die zij heeft vanuit haar burgemeestersfunctie.

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat de zomervakantie voor de meesten van ons voorbij is. Afgelopen zomer is het heel rustig geweest in Asten. Na deze rustige periode hebben we weer een paar drukke maanden voor de boeg. 

Afgelopen week ben ik uitgenodigd voor het eerste Inspiratiecafé van de Fransciscusparochie. Het programma bestaat uit 12 avonden voor iedereen die op zoek is naar inspiratie en verdieping op een informele manier. Voor meer informatie verwijs ik naar de Franciscusparochie. 

Eén van de taken van de burgemeester is de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie reik ik het Nederlanderschap uit. Dit is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. In Asten gebeurt dit om de twee maanden. De mensen komen uit allerlei windstreken en ik vind het altijd weer interessant om hun achtergrond te horen en hoe ze het in Nederland vinden.

Het Dorpsoverleg Heusden en de Dorpsraad Ommel zijn voor ons belangrijke partners waar we al jaren mee samenwerken. Als verantwoordelijk portefeuillehouder heb ik zelf éen keer per jaar overleg om samen een bijdrage te kunnen leveren om de leefbaarheid van onze kernen in stand te houden en te verbeteren. Twee weken geleden was ik te gast in Heusden waar we onder andere spraken over de stand van zaken van de dorpsvisie de toekomst van Heusden.

De eerste week van september stond in het teken van de Burgemeester Wijnenbraderie. Al sinds jaar en dag een evenement waar onze lokale ondernemers en het verenigingsleven zich presenteren. Het weer hielp ook mee. Altijd leuk om een kijkje te nemen. De gemeente Asten was ook vertegenwoordigd met enkele stands. Daar kon u terecht voor informatie over de aanleg van groene daken, afkoppelen van regenwater en verduurzaming. Heeft u de stands gemist of wilt u meer weten over deze thema’s? Kijk dan even op onze site www.asten.nl/duurzaamheid of neem contact op met het Klant Contact Centrum. 

Verder brachten we vorige week een bedrijfsbezoek aan SHI in hun nieuwe bedrijfspand aan het Laagveld. In deze enorme hal werken ongeveer 300 mensen. Het bedrijf groeit volop. Fijn om te zien dat SHI ook ruimte biedt aan cliënten van ORO en Senzer. 
Wij brengen graag bezoeken aan bedrijven of organisaties om te zien wat er allemaal gebeurt in Asten en wat er bij de ondernemers en organisaties speelt. 
Wilt u het college van B&W ook een keer ontvangen voor een bedrijfsbezoek? Wij zijn altijd op zoek naar locaties. Neem daarvoor gerust contact op met het bestuurssecretariaat via tel. (0493) 67 319. 

Het college brengt regelmatig bezoeken aan bedrijven en organisaties in Asten.
Benieuwd naar zaken waar ik als burgemeester dagelijks mee bezig ben? Volg mij dan op Instagram, Facebook en X (Twitter).

Anke Van Extel- van Katwijk
Burgemeester