• Home
  • Nieuws
  • De gemeente neemt deel aan schoon en emissieloos bouwen

De gemeente neemt deel aan schoon en emissieloos bouwen

De doelstelling is het borgen en versnellen van het schoon en emissieloos werken in de gemeente Asten bij werken, slopen, bouwen en daarbij gebruik kunnen maken van subsidiemogelijkheden.

Bron: www.opwegnaarseb.nl

De hele bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. In het op 1 juli 2024 door de gemeente ondertekende conventant, maakte eerder al 40 organisaties afspraken over de uitvoering hiervan. 

Zonder meerkosten

In Asten worden bij aanbestedingen van werken in de openbare ruimte al eisen gesteld aan het verminderen van de uitstoot op de bouwplaats. Door deelname aan het convenant kan de gemeente nu aanspraak maken op subsidies voor de meerkosten van deze eisen en deze zonder meerkosten uitbreiden naar sloop- en bouwwerkzaamheden. Daarnaast is het versnellen van het schoon en emissieloos werken in de gemeente Asten geborgd.

Lokale aannemers

Het convenant is in lijn met de doelstellingen in het klimaatakkoord dat reeds door de gemeente Asten is onderschreven. Asten stapt in op basisniveau. Het ambitieuze niveau vraagt van een kleine gemeente als Asten een relatief grote inspanning. Daarnaast werkt de gemeente graag samen met plaatselijke en kleine aannemers. Ook deze partijen moeten zich aanpassen aan veranderende eisen. Aanschaffen van nieuw materieel is voor deze partijen een grote investering waar zij de tijd voor nodig hebben. Door voor het basisniveau te kiezen kan de gemeente de ambtelijke inspanningen behapbaar houden en lokale aannemers de tijd geven met ons mee te veranderen.