• Home
  • Nieuws
  • Nieuwjaarsspeech 2023: Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk

Nieuwjaarsspeech 2023: Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk

Geachte aanwezigen, van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Asten in het mooie Hart van Heuze. Ten eerste wens ik u alle goeds toe voor 2023!

Wat fijn dat we na twee jaar coronaperikelen deze traditie weer kunnen oppakken. 
Vanaf dit jaar maken we ook een nieuw begin met de nieuwjaarsreceptie. U bent gewend dat deze plaatsvindt in het gemeenschapshuis in Asten. Dit is nu natuurlijk niet mogelijk, omdat ’t nieuwe Kwartier nog niet klaar is. Vandaar dat we dit jaar de weg naar het Hart van Heuze hebben gevonden. Het idee is dat we de nieuwjaarsrecepties gaan rouleren door de dorpen. Dus van Heusden naar Asten, naar Ommel en dan weer terug naar Heusden. We zeggen dat we als bestuur zichtbaar en betrokken zijn bij de kernen en hun inwoners. Wat is er dan mooier om de daad bij het woord te voegen en de nieuwjaarsbijeenkomsten te organiseren in al onze kernen. Wij hopen dat we hiermee uitstralen dat we samen de gemeente Asten vormen en dat we trots zijn op al onze drie kernen.

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest dat we niet snel gaan vergeten. Het jaar werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne met allerlei humanitaire en economische crises tot gevolg. Daarover zo dadelijk meer.   
Bij de start van 2022 waren we nog volop in de greep van het coronavirus. Alle vermaak op sportief en cultureel gebied, winkels en horeca waren gesloten. Met name voor onze lokale ondernemers een hele zware tijd. Gelukkig bleek de Omikron variant minder ziekmakend en langzaam maar zeker ging Nederland en Asten weer van het slot af. Carnaval werd weer voorzichtig gevierd en vanaf maart waren we eindelijk verlost van al die beperkende maatregelen.
Een nieuw begin, waarin we weer langzaam moesten ontdekken hoe ons leven er voor corona ook al weer uitzag. Maar al snel pakten we samen de draad weer op. De Slag om Asten, Zeskamp, Spel zonder Grenzen, de Kermis, fietsdriedaagse, Misty Fields, het Barnfest en vele andere evenementen konden weer doorgang vinden. 

Allemaal mooie evenementen waar ik ook voor de eerste keer een kijkje kon nemen. Wat me dan opvalt is hoe een klein dorp groot kan zijn. De vele vrijwilligers die al die evenementen maar organiseren van groot tot klein. De energie spat ervan af. Dan rest mij als burgemeester maar 1 ding en dat is genieten. 

In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en heeft u uw gemeentebestuur weer mogen kiezen. Van oude bestuurders hebben we afscheid genomen en nieuwe hebben we verwelkomd. Met 7 nieuwe gemeenteraadsleden is er sprake van een mooie verhouding tussen bestaande kennis en nieuw elan. In het college heeft er ook een verandering plaatsgevonden en samen met de raad gaan zij ervoor zorgen dat onze gemeente goed bestuurd wordt. 
2022 is ook het jaar dat we 150 jaar Eijsbouts vierden. Deze verjaardag is voor eeuwig vastgelegd of eigenlijk vast gegoten in een klok die een plek zal krijgen in het gemeenschapshuis ’t Kwartier.

In Asten wonen ongeveer 70 veteranen die bij diverse missies in het buitenland hebben gediend in vaak moeilijke omstandigheden. De ervaringen hebben bij menigeen hun sporen nagelaten. In veel gemeenten zijn veteranenclubs actief en ik ben blij dat dit in Asten nu ook het geval is. 

Het jaar 2023 is al weer 11 dagen oud. Voor 2023 hoop ik dat de wereldleiders nu eindelijk beseffen dat problemen niet opgelost worden door wapens te gebruiken. Dat de rechten van vrouwen of andersdenkenden in heel de wereld gerespecteerd worden. Als we dichterbij bij huis kijken, hoop ik dat er perspectief komt voor de boeren, voor mensen die een woning zoeken, voor mensen die vanwege de energiecrisis het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden. Als burgemeester van deze mooie gemeente wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen om ook in 2023 perspectief te bieden. Dit kan ik niet alleen maar daar heb ik u allen voor nodig, samen de schouders eronder zetten om alle uitdagingen aan te gaan. En we weten dat deze er voldoende zijn. Soms bij u achter de voordeur, soms binnen uw organisatie of vereniging of in de gemeenteraad. Weet dat het soms niet lukt om problemen alleen op te lossen. Dat is geen schande.
Ik kom langzaam tot mijn afronding maar heb nog één nieuw element in petto.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen wij voortaan 1 persoon of organisatie speciaal in het zonnetje zetten. Een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeenschap en die een compliment verdient. Een ander woord voor een compliment is een opsteker. Vanaf dit jaar zal ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie de opsteker van Asten uitgereikt worden. 
Als we terugkijken is er 1 grote gebeurtenis die echt een impact gehad heeft op de wereld en ook Asten niet is voorbijgegaan en dat is natuurlijk die vreselijke oorlog in Oekraïne. Zoals ik al in het begin van deze speech heb aangegeven, hebben heel veel inwoners zich in Asten ingezet voor deze doelgroep. Door les te geven, particuliere opvang te bieden, kleding in te zamelen enz enz. Maar 1 echtpaar heeft zich uitzonderlijk ingezet voor de groep vluchtelingen. Zij hebben zich vanaf het begin spontaan aangemeld om vluchtelingen op gevangen. Zij stellen diverse locaties beschikbaar voor deze doelgroep. De maandelijkse bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen mag ook plaatsvinden bij hen en zij hebben ook al direct mensen in dienst genomen, zodat deze mensen ook een zinvolle dagbesteding hebben en zo ook hun waardigheid weer terug krijgen om zo weer grip te kunnen krijgen op hun leven.
De opsteker van Asten van 2022 gaat naar Riton en Mieke Loverbosch. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen.  

Afsluitend nog het volgende:
Gisteren startte stichting Sire een nieuwe campagne die ik graag onder uw aandacht breng, mocht u het nog niet gehoord of gezien hebben. Afgelopen jaar zien we dat meningsverschillen en standpunten steeds extremer worden  waardoor mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. We luisteren niet meer naar elkaar, nemen elkaar niet meer serieus of gaan elkaar zelfs haten vanwege onze standpunten. De campagne van Sire is gericht tegen de toegenomen polarisatie in de samenleving en heeft als titel : “Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt”. 
Laten we afspreken dit als goed voornemen mee te nemen voor dit jaar!